FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 221kWORD 58k
11.5.2016
PE582.672v01-00
 
B8-0651/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om de största bankerna i euroområdet och deras ökade aktieutdelning sedan krisen


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om de största bankerna i euroområdet och deras ökade aktieutdelning sedan krisen  
B8-0651/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt en studie av Banken för internationell betalningsutjämning, har bankerna i euroområdet i stor utsträckning använt sina vinster efter krisen till aktieutdelning i stället för att förstärka sitt eget kapital.

B.  Mellan 2007 och 2014 delade bankerna i euroområdet ut 196 miljarder euro i aktieutdelningar men använde endast 5 miljarder euro av sina vinster för att öka sina egna medel.

C.  De franska bankerna finns med bland de minst sparsamma, eftersom de har låtit 45 miljarder euro användas till aktieutdelning.

D.  Men om andelen egna medel i tillgångarna ökar med en procentandel ökar även beloppen för utdelade vinster med 0,6 procent.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att försöka få bankerna att öka sitt eget kapital i stället för att premiera aktieutdelning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy