NÁVRH USNESENÍ
PDF 238kWORD 58k
5.5.2016
PE582.682v01-00
 
B8-0661/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o vyhlášení Evropského roku cestovního ruchu


Isabella Adinolfi

Návrh usnesení Evropského parlamentu o vyhlášení Evropského roku cestovního ruchu  
B8-0661/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že evropské roky se týkají konkrétních témat a jejich smyslem je podnítit debatu a dialog na evropské a vnitrostátní úrovni;

B.  vzhledem k tomu, že odvětví cestovního ruchu vytváří více než 10 % HDP Evropské unie a zaměstnává téměř 10 milionů osob v rámci přibližně 1,8 milionu společností, přičemž podíl těchto evropských společností na trhu se v současnosti pohybuje kolem 52 %;

C.  vzhledem k neuvěřitelně vysoké míře nezaměstnanosti v zemích Středomoří, zejména pokud jde o mladé lidi, a k nezbytnosti zvýšit konkurenceschopnost evropského cestovního ruchu;

1.  vyzývá Komisi, aby ustanovila Evropský rok cestovního ruchu s cílem podpořit diverzitu evropského cestovního ruchu a přispět k větší viditelnosti jednotlivých aktérů tohoto odvětví.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí