FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 57k
5.5.2016
PE582.682v01-00
 
B8-0661/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om indførelse af et europæisk turismeår


Isabella Adinolfi

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om indførelse af et europæisk turismeår  
B8-0661/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at de europæiske år fokuserer på særlige emner for at tilskynde til debat og dialog på europæisk og nationalt plan;

B.  der henviser til, at turismesektoren genererer mere end 10 % af Den Europæiske Unions BNP og beskæftiger næsten 10 mio. mennesker i ca. 1,8 mio. virksomheder, og at Europas andel i øjeblikket ligger på omkring 52 % af markedet;

C.  der henviser til, at arbejdsløsheden er ufattelig høj i Middelhavslandene, især blandt unge, og til, at der er behov for at styrke den europæiske turismes konkurrenceevne;

1.  opfordrer Kommissionen til at indføre et europæisk år for turisme for at fremme variationen i europæisk turisme og bidrage til at gøre de forskellige aktører i turismesektoren mere synlige.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik