RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 57k
5.5.2016
PE582.682v01-00
 
B8-0661/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa turismiaasta kohta


Isabella Adinolfi

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa turismiaasta kohta  
B8-0661/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa teema-aastate eesmärk on elavdada arutelu ja dialoogi Euroopa ja riigi tasandil;

B.  arvestades. et turismisektor annab üle 10 % Euroopa Liidu SKPst ja selle umbes 1,8 miljonis ettevõttes töötab peaaegu 10 miljonit inimest ning Euroopa turuosa moodustab ligikaudu 52 %;

C.  arvestades, et Vahemeremaades on tööpuudus uskumatult suur, eelkõige noorte hulgas, ja Euroopa turismi konkurentsivõimet on vaja suurendada;

1.  kutsub komisjoni kuulutama välja Euroopa turismiaasta, et edendada Euroopa turismi mitmekesisust ja aidata suurendada turismisektori osalejate nähtavust.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika