PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 58k
5.5.2016
PE582.682v01-00
 
B8-0661/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


matkailun eurooppalaisesta teemavuodesta


Isabella Adinolfi

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys matkailun eurooppalaisesta teemavuodesta  
B8-0661/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että teemavuosien tarkoituksena on virittää keskustelua ajankohtaisista aiheista eri EU-maissa ja niiden välillä;

B.  toteaa, että matkailuala tuottaa yli 10 prosenttia Euroopan unionin bkt:stä ja työllistää miltei 10 miljoonaa henkilöä noin 1,8 miljoonassa yrityksessä, ja Euroopan markkinaosuus on nykyisin noin 52 prosenttia alan markkinoista;

C.  ottaa huomioon Välimeren maiden kohtuuttoman korkean työttömyysasteen etenkin nuorten keskuudessa sekä tarpeen vahvistaa Euroopan matkailualan kilpailukykyä;

1.  kehottaa komissiota julistamaan matkailun eurooppalaisen teemavuoden, jonka avulla edistetään Euroopan matkailun monimuotoisuutta ja parannetaan matkailualan toimijoiden näkyvyyttä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö