PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 384kWORD 59k
5.5.2016
PE582.682v01-00
 
B8-0661/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Europos turizmo metų paskelbimo


Isabella Adinolfi

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos turizmo metų paskelbimo  
B8-0661/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi tam tikri metai Europoje skiriami konkrečiai temai, siekiant paskatinti diskusijas ir dialogą ES bei nacionaliniu lygmeniu;

B.  kadangi turizmo sektorius Europos Sąjungoje sukuria daugiau nei 10 proc. BVP, be to, jame dirba beveik 10 mln. darbuotojų ir veikia apie 1,8 mln. įmonių, o ES dalis šiuo metu sudaro apie 52 proc. rinkos;

C.  kadangi Viduržemio jūros regiono šalyse nedarbo lygis, ypač jaunimo, yra neįtikėtinai aukštas, todėl reikia sustiprinti Europos turizmo konkurencingumą;

1.  ragina Komisiją paskelbti Europos turizmo metus, siekiant skatinti ES turizmo įvairovę ir prisidėti didinant informuotumą apie įvairius turizmo sektoriaus subjektus.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika