REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 381kWORD 59k
5.5.2016
PE582.682v01-00
 
B8-0661/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas Tūrisma gada noteikšanu


Isabella Adinolfi

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Tūrisma gada noteikšanu  
B8-0661/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas gadi ir veltīti kādam konkrētam tematam, lai rosinātu diskusijas un dialogu Eiropas un valstu līmenī;

B.  tā kā tūrisma nozare nodrošina vairāk nekā 10 % no Eiropas Savienības IKP un tajā ir nodarbināti gandrīz 10 miljoni cilvēku, kuri strādā aptuveni 1,8 miljonos uzņēmumu, un tā kā Eiropas tirgus daļa patlaban ir aptuveni 52 %;

C.  tā kā Vidusjūras reģiona valstīs valda neiedomājami augsts bezdarba līmenis, jo īpaši jauniešu vidū, un tā kā ir nepieciešams stiprināt Eiropas tūrisma konkurētspēju,

1.  aicina Komisiju noteikt Eiropas Tūrisma gadu, lai popularizētu Eiropas tūrisma daudzveidību un palielinātu informētību par dažādajiem tūrisma nozares dalībniekiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika