ONTWERPRESOLUTIE
PDF 151kWORD 57k
5.5.2016
PE582.682v01-00
 
B8-0661/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de instelling van een Europees Jaar van het toerisme


Isabella Adinolfi

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de instelling van een Europees Jaar van het toerisme  
B8-0661/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese themajaren betrekking hebben op specifieke onderwerpen om het debat en de dialoog op Europees en nationaal niveau aan te moedigen;

B.  overwegende dat de toeristische sector meer dan 10 % genereert van het bbp van de Europese Unie en dat er bijna 10 miljoen mensen in werken, in ongeveer 1,8 miljoen bedrijven, en overwegende dat het Europese marktaandeel momenteel ongeveer 52 % bedraagt van de markt;

C.  overwegende dat het werkloosheidscijfer in de landen van het Middellandse-Zeegebied ongelooflijk hoog is, met name bij jongeren, en dat het concurrentievermogen van het Europese toerisme moet worden vergroot;

1.  verzoekt de Commissie een Europees Jaar van het toerisme in te stellen om de diversiteit van het Europees toerisme te bevorderen en bij te dragen tot een grotere zichtbaarheid van de verschillende spelers in de toeristische sector.

Juridische mededeling - Privacybeleid