PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 374kWORD 60k
5.5.2016
PE582.682v01-00
 
B8-0661/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la declararea unui An european al turismului


Isabella Adinolfi

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la declararea unui An european al turismului  
B8-0661/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât „Anii europeni” pun accentul pe o anumită temă pentru a încuraja dezbaterile și dialogul la nivel național și european;

B.  întrucât sectorul turismului generează peste 10% din PIB-ul Uniunii Europene și oferă locuri de muncă pentru circa 10 milioane de persoane, în aproximativ 1,8 milioane de întreprinderi, și întrucât cota europeană se situează în prezent la în jur de 52% din piață;

C.  întrucât rata șomajului este extrem de ridicată în țările mediteraneene, în special în rândul tinerilor, și întrucât este necesară creșterea competitivității turismului european;

1.  invită Comisia să declare un An european al turismului, pentru a promova diversitatea turismului european și a contribui la creșterea vizibilității diferiților actori din sectorul turismului.

Notă juridică - Politica de confidențialitate