NÁVRH UZNESENIA
PDF 158kWORD 59k
5.5.2016
PE582.682v01-00
 
B8-0661/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o vyhlásení Európskeho roka cestovného ruchu


Isabella Adinolfi

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o vyhlásení Európskeho roka cestovného ruchu  
B8-0661/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vyhlásenie európskeho roka so zameraním na určitú tému má za cieľ podporiť celoeurópsku diskusiu a dialóg na všetkých úrovniach;

B.  keďže cestovný ruch vytvára viac než 10 % HDP v EÚ a poskytuje pracovné miesta takmer 10 miliónom občanov zamestnaným v približne 1,8 milióna firiem a keďže európsky podiel v súčasnosti predstavuje približne 52 % trhu;

C.  keďže v krajinách Stredozemia je mimoriadne vysoká miera nezamestnanosti, najmä mladých ľudí; keďže je potrebné posilniť konkurencieschopnosť európskeho cestovného ruchu;

1.  vyzýva Komisiu, aby vyhlásila Európsky rok cestovného ruchu s cieľom spropagovať rozmanitosť európskeho cestovného ruchu a zviditeľniť rôzne subjekty pôsobiace v tomto odvetví.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia