FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 57k
5.5.2016
PE582.682v01-00
 
B8-0661/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om inrättandet av ett europeiskt turismår


Isabella Adinolfi

Förslag till Europaparlamentets resolution om inrättandet av ett europeiskt turismår  
B8-0661/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europaåren hänför sig till specifika ämnen och syftar till att uppmuntra diskussioner i EU och på nationell nivå.

B.  Turistnäringen står för över 10 procent av EU:s BNP och sysselsätter nästan 10 miljoner personer i omkring 1,8 miljoner företag. Unionens marknadsandel uppgår för närvarande till omkring 54 procent.

C.  Arbetslösheten är synnerligen hög i Medelhavsländerna, särskilt bland ungdomar, och den europeiska turistindustrins konkurrenskraft behöver stärkas.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett europeiskt turismår för att främja den europeiska turismens mångfald och bidra till att öka synligheten för de olika aktörerna inom branschen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy