NÁVRH USNESENÍ
PDF 242kWORD 59k
11.5.2016
PE582.683v01-00
 
B8-0662/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o chudobě ve vzdělání


Isabella Adinolfi

Návrh usnesení Evropského parlamentu o chudobě ve vzdělání  
B8-0662/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v článku 9 SFEU se uvádí, že Unie při vymezování a provádění svých politik přihlíží k požadavkům spojeným mimo jiné s bojem proti sociálnímu vyloučení a s vysokou úrovní vzdělání, a že článek 14 Listiny základních práv Evropské unie stanovuje, že každý člověk má právo na vzdělání a na přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání;

B.  vzhledem k tomu, že mezi pěti cíli, které má EU splnit do roku 2020, je i snížení množství případů předčasného ukončování školní docházky, zvýšení počtu osob ve věku 30–34 let s univerzitním vzděláním a snížení počtu těch, jimž hrozí chudoba a marginalizace, nebo se již v této situaci nacházejí;

C.  vzhledem k tomu, že ze zprávy organizace „Save the Children“ zveřejněné dne 9. května 2016 vyplývá, že Kampánie a Kalábrie drží kvůli nedostatku vzdělávacích příležitostí smutný italský primát, pokud jde chudobu ve vzdělání, která prohlubuje chudobu ekonomickou a obráceně;

1.  vyzývá Komisi, aby zavedla opatření, která v souladu s ustanovením článku 166 SFEU týkajícího se provádění politiky odborného vzdělávání, jež podporuje a doplňuje činnost členských států, budou přispívat k eliminaci faktorů znemožňujících plnou osobní realizaci každého jednotlivého občana Unie.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí