PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 240kWORD 60k
11.5.2016
PE582.683v01-00
 
B8-0662/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o obrazovnom siromaštvu


Isabella Adinolfi

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o obrazovnom siromaštvu  
B8-0662/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je u članku 9. UFEU-a utvrđeno da Unija pri definiranju i provedbi svojih politika mora uzeti u obzir zahtjeve povezane s borbom protiv socijalne isključenosti i s visokom razinom obrazovanja te da se u članku 14. Povelje Europske unije o temeljnim pravima navodi da svaka osoba ima pravo na obrazovanje i pristup stručnom i trajnom osposobljavanju;

B.  budući da se među pet ciljeva koje EU treba ostvariti do 2020. nalazi smanjenje broj slučajeva ranog napuštanja školovanja, povećanje broja osoba u dobi između 30 i 34 godine sa sveučilišnim obrazovanje te smanjenje broja osoba koje su u opasnosti od siromaštva i marginalizacije ili koje se već nalaze u toj situaciji;

C.  budući da se, prema izvješću organizacije „Save The Children” objavljenom 9. svibnja 2016., regije Kampanija i Kalabrija zbog nedostatka prilika za osposobljavanje, nažalost, nalaze na samom vrhu među talijanskim regijama u pogledu obrazovnog siromaštva koje se nadovezuje na ekonomsko siromaštvo;

1.  poziva Komisiju da uvede mjere kojima se, u skladu s odredbama iz članka 166. UFEU-a o provedbi politike strukovnog osposobljavanja koja podupire i dopunjuje djelovanje država članica, doprinosi uklanjanju situacija koje sprečavaju građane Unije da u potpunosti ostvare svoju osobnost.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti