PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 303kWORD 60k
11.5.2016
PE582.683v01-00
 
B8-0662/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o revščini na področju izobraževanja


Isabella Adinolfi

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o revščini na področju izobraževanja  
B8-0662/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker člen 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik upošteva zahteve, povezane tudi z bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja, in ker člen 14 Listine EU o temeljnih pravicah določa, da ima vsakdo pravico do izobraževanja in dostopa do poklicnega in nadaljnjega usposabljanja;

B.  ker je med petimi cilji, ki bi jih morala EU doseči do leta 2020, zmanjšanje šolskega osipa, povečanje deleža oseb, starih od 30 do 34 let, z univerzitetno izobrazbo in zmanjšanje števila revnih in socialno izključenih oziroma ljudi, ki jim grozita revščina in socialna izključenost;

C.  ker je iz poročila organizacije Save the Children, objavljenega 9. maja 2016, razvidno, da deželi Kalabrija in Kampanja – zaradi pomanjkanja možnosti usposabljanja – v Italiji zasedata žalostni prvi mesti po revščini na področju izobraževanja, ki prispeva k ekonomski revščini, in obratno;

1.  poziva Komisijo, naj pripravi ukrepe, ki bodo v skladu s členom 166 PDEU – ta se nanaša na izvajanje politike poklicnega usposabljanja, ki podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic – prispevali odpravljanju okoliščin, ki bi utegnile ovirati celovito osebnostno rast vsakega državljana Unije.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov