RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 59k
20.5.2016
PE582.692v01-00
 
B8-0671/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


taotluse kohta võtta meetmeid, millega edendada teabekampaaniaid antibiootikumide väärkasutamise vähendamiseks ELi kodanike hulgas


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek taotluse kohta võtta meetmeid, millega edendada teabekampaaniaid antibiootikumide väärkasutamise vähendamiseks ELi kodanike hulgas  
B8-0671/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu XIV jaotist,

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Tegevuskava antimikroobsest resistentsusest tingitud ohtude ohjamiseks“ (COM(2011)0748),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et antibiootikumid on nakkuste ennetamiseks ja ravimiseks hädavajalikud;

B.  arvestades, et ühe Ühendkuningriigi uurimuse kohaselt on paljud antibiootikumid muutunud nakkustega võitlemisel ebatõhusaks, sest bakterite arv, millel on kujunenud välja ülisuur resistentsus nende antibiootikumide vastu, on suurenenud;

C.  arvestades, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse andmetel tuleb antimikroobset resistentsust pidada ohuks Euroopa rahvatervisele;

D.  arvestades, et selle ülemaailmselt leviva nähtuse peamiseks põhjuseks on antibiootikumide väärkasutamine viirusnakkusi põdevate isikute poolt ja ravikuuri poolelijätmine, kui haigussümptomid ei kao;

E.  arvestades, et antibiootikumide ebatõhusus võib põhjustada haiguste ulatuslikku levikut ja vähendada järsult inimeste oodatavat eluiga;

1.  palub komisjonil rakendada meetmeid, millega edendada teabekampaaniaid antibiootikumide väärkasutamise vähendamiseks ELi kodanike hulgas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika