PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 153kWORD 58k
20.5.2016
PE582.692v01-00
 
B8-0671/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tiedotuskampanjoiden edistämisestä unionin kansalaisten epäasianmukaisen antibioottien käytön vähentämiseksi


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tiedotuskampanjoiden edistämisestä unionin kansalaisten epäasianmukaisen antibioottien käytön vähentämiseksi  
B8-0671/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen XIV osaston,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon toimintasuunnitelmasta mikrobilääkeresistenssin aiheuttamien kasvavien uhkien torjumiseksi (COM(2011)0748),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että antibiootit ovat välttämättömiä tulehdusten ehkäisemisessä ja hoidossa;

B.  toteaa, että Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan monet antibiootit eivät enää lainkaan tehoa tulehduksiin, koska antibiooteille vastustuskykyisten niin sanottujen superbakteerien määrä on lisääntynyt;

C.  toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen mukaan mikrobilääkeresistenssi muodostaa uhan unionin kansanterveydelle;

D.  toteaa, että tämä maailmanlaajuinen ongelma johtuu pääasiassa siitä, että antibiootteja käytetään epäasianmukaisesti virusinfektioiden hoitoon ja hoito lopetetaan heti oireiden laannuttua;

E.  toteaa, että antibioottien tehottomuus voi lisätä taudinaiheuttajien leviämistä ja lyhentää ihmisten elinajanodotetta merkittävästi;

1.  kehottaa komissiota edistämään tiedotuskampanjoita, joilla vähennetään unionin kansalaisten epäasianmukaista antibioottien käyttöä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö