REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 388kWORD 61k
20.5.2016
PE582.692v01-00
 
B8-0671/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par prasību rīkoties nolūkā veicināt informācijas kampaņas un samazināt antibiotiku pārmērīgu lietošanu no Eiropas iedzīvotāju puses


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par prasību rīkoties nolūkā veicināt informācijas kampaņas un samazināt antibiotiku pārmērīgu lietošanu no Eiropas iedzīvotāju puses  
B8-0671/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību XIV sadaļu,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par rīcības plānu pret pieaugošajiem draudiem, ko rada mikrobu rezistence (AMR) (COM(2011)0748),

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā antibiotikas ir nepieciešamas, lai novērstu un ārstētu infekcijas;

B.  tā kā saskaņā ar Lielbritānijā izdarītu pētījumu daudzas antibiotikas ir kļuvušas pavisam neiedarbīgas un nespēj apkarot infekciju slimības, jo ir pieaudzis to baktēriju skaits, kas tiek kvalificētas kā „īpaši noturīgas” pret pašām antibiotikām;

C.  tā kā saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra izteikumiem noturība pret antimikrobiskiem līdzekļiem ir jāuzskata par Eiropas sabiedrības veselības apdraudējumu;

D.  tā kā galvenais šāda uzliesmojuma visā pasaulē iemesls ir tas, ka cilvēki antibiotikas lieto pārmērīgi, lai ārstētu vīrusu saslimšanas, un to lietošanu pārtrauc uzreiz, tikko veselības stāvoklis nedaudz uzlabojas;

E.  tā kā antibiotiku neefektivitāte var paplašināt saslimšanu izplatību un drastiski samazināt dzīves ilgumu,

1.  prasa, lai Komisija veiktu pasākumus nolūkā veicināt informācijas kampaņas un samazināt antibiotiku pārmērīgu lietošanu no Eiropas iedzīvotāju puses.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika