PROJEKT REZOLUCJI
PDF 317kWORD 61k
20.5.2016
PE582.692v01-00
 
B8-0671/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie działań na rzecz promowania kampanii informacyjnych mających na celu ograniczenie nadużywania antybiotyków przez obywateli Europy


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie działań na rzecz promowania kampanii informacyjnych mających na celu ograniczenie nadużywania antybiotyków przez obywateli Europy  
B8-0671/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając tytuł XIV Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Plan działania na rzecz zwalczania rosnącego zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe” (COM(2011)0748),

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że antybiotyki są niezbędne do przeciwdziałania zakażeniom i leczenia ich;

B.  mając na uwadze, że – jak wykazały brytyjskie badania – z powodu wzrostu liczby tzw. „superopornych” bakterii wiele antybiotyków zupełnie straciło swoją skuteczność w walce z zakażeniami;

C.  mając na uwadze, że – według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób – oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w Europie;

D.  mając na uwadze, że główną przyczyną pojawienia się takiego zagrożenia na skalę światową jest nadużywanie antybiotyków w leczeniu zakażeń wirusowych oraz przerywanie ich przyjmowania natychmiast po ustąpieniu objawów chorobowych;

E.  mając na uwadze, że brak skuteczności antybiotyków może prowadzić do większego rozprzestrzeniania się chorób i znacznie obniżyć średnią długość życia;

1.  wzywa Komisję do podjęcia działań na rzecz promowania kampanii informacyjnych mających na celu ograniczenie nadużywania antybiotyków przez obywateli Europy.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności