PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 61k
20.5.2016
PE582.692v01-00
 
B8-0671/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la cererea de acțiuni menite să promoveze campanii de informare pentru a reduce abuzul de antibiotice de către cetățenii europeni


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la cererea de acțiuni menite să promoveze campanii de informare pentru a reduce abuzul de antibiotice de către cetățenii europeni  
B8-0671/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere titlul XIV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European și Consiliului intitulată „Planul de acțiune împotriva amenințărilor tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene (AMR)” (COM(2011)0748),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât antibioticele sunt indispensabile pentru prevenirea și tratarea infecțiilor;

B.  întrucât, potrivit unui studiu britanic, multe antibiotice au devenit deja complet ineficace în ce privește combaterea infecțiilor din cauză că a crescut numărul de bacterii definite ca „super-rezistente” la antibiotice;

C.  întrucât, potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, rezistența antimicrobiană trebuie considerată a fi un pericol pentru sănătatea publică în Europa;

D.  întrucât principalul motiv pentru apariția acestei urgențe la nivel mondial este abuzul de antibiotice de către persoane pentru a trata infecțiile virale și suspendarea acestora de îndată ce s-a înregistrat o ameliorare a simptomelor;

E.  întrucât ineficiența antibioticelor poate duce la o mai mare răspândire a bolilor și la reducerea semnificativă a speranței de viață a persoanelor;

1.  solicită Comisiei să pună în aplicare acțiuni menite să promoveze campanii de informare pentru reducerea abuzului de antibiotice de către cetățenii UE.

Notă juridică - Politica de confidențialitate