NÁVRH UZNESENIA
PDF 248kWORD 60k
20.5.2016
PE582.692v01-00
 
B8-0671/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o opatreniach na podporu informačných kampaní na obmedzenie nesprávneho užívania antibiotík zo strany európskych občanov


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o opatreniach na podporu informačných kampaní na obmedzenie nesprávneho užívania antibiotík zo strany európskych občanov  
B8-0671/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na hlavu XIV Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Akčný plán proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie (COM(2011)0748),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže antibiotiká sú nevyhnutné na prevenciu a liečbu infekcií;

B.  keďže podľa istej štúdie vykonanej v Spojenom kráľovstve sú mnohé antibiotiká pri liečbe infekcií úplne neúčinné, pretože sa zvýšil počet baktérií, ktoré sú označované za „super odolné“ voči samotným antibiotikám;

C.  keďže podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb treba antimikrobiálnu rezistenciu považovať za hrozbu pre verejné zdravie;

D.  keďže hlavnou príčinou vzniku tohto globálneho problému je jednak to, že antibiotiká sa zneužívajú pri liečbe vírusových infekcií, a jednak to, že antibiotiká pacienti prestávajú brať ihneď, ako dôjde k zlepšeniu príznakov;

E.  keďže neúčinnosť antibiotík môže spôsobiť väčšie šírenie chorôb a výrazne znížiť priemernú dĺžku života ľudí;

1.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla opatrenia na podporu informačných kampaní na obmedzenie nesprávneho užívania antibiotík zo strany európskych občanov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia