PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 308kWORD 60k
20.5.2016
PE582.692v01-00
 
B8-0671/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o zahtevi po ukrepih za spodbujanje informacijskih kampanj za zmanjšanje nepravilne uporabe antibiotikov pri evropskih državljanih


Aldo Patriciello

B8‑0671/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zahtevi po ukrepih za spodbujanje informacijskih kampanj za zmanjšanje nepravilne uporabe antibiotikov pri evropskih državljanih  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju naslova XIV Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Akcijski načrt proti naraščajoči nevarnosti protimikrobne odpornosti (COM(2011)0748),

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker so antibiotiki nujni za preprečevanje in zdravljenje okužb;

B.  ker je študija v Združenem kraljestvu pokazala, da so številni antibiotiki v boju proti okužbam postali popolnoma neučinkoviti zaradi povečanega števila tako imenovanih super bakterij, ki so odporne na antibiotike;

C.  ker protimikrobna odpornost po poročanju Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ogroža evropsko javno zdravje;

D.  ker sta nepravilna uporaba antibiotikov za zdravljenje virusnih okužb in takojšnja prekinitev jemanja ob izboljšanju simptomov glavni vzrok za izredne razmere na svetovni ravni;

E.  ker neučinkovitost antibiotikov lahko povzroči večje širjenje bolezni in močno zmanjša pričakovano življenjsko dobo ljudi;

1.  poziva Komisijo, naj začne izvajati ukrepe za spodbujanje informacijskih kampanj za zmanjšanje nepravilne uporabe antibiotikov pri evropskih državljanih.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov