Предложение за резолюция - B8-0700/2016Предложение за резолюция
B8-0700/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението във Венецуела

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Естебан Гонсалес Понс, Луис де Грандес Паскуал, Антонио Таяни, Кристиан Дан Преда, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Габриел Мато, Давор Иво Щир, Тереса Хименес-Бесерил Барио, Карлос Итургайс, Франсиско Хосе Милян Мон, Милан Звер от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0700/2016

Процедура : 2016/2699(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0700/2016
Внесени текстове :
B8-0700/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0700/2016

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венецуела

(2016/2699(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите многобройни предишни и скорошни резолюции относно положението във Венецуела, и по-специално резолюциите от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венецуела[1], от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венецуела[2], и от 12 март 2015 г. относно положението във Венецуела[3],

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН за правата на човека от 20 октомври 2014 г. относно задържането на демонстранти и политици във Венецуела,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че изпълнителната власт и незаконно съставеният Върховен съд възпрепятстват законодателните правомощия на наскоро избраното Национално събрание от встъпването му в длъжност през декември 2015 г. насам;

Б.  като има предвид, че в рамките на петте месеца на законодателна активност на новото Национално събрание, в което демократичната опозиция е в мнозинство, Върховният съд е постановил 13 политически мотивирани съдебни решения в полза на изпълнителната власт, като всичко това поставя под заплаха баланса на силите, който се изисква в една страна, ръководена от принципите на правовата държава;

В.  като има предвид, че решения, като тези за издаване на указа за извънредно икономическо положение, премахване на правомощията на Националното събрание за контрол на политиката, отказ да се признае правомощието, предоставено на Националното събрание от конституцията за отмяна на назначаването на съдии във Върховния съд, обявяване на реформата на Закона за Централната банка на Венецуела за противоконституционна, суспендиране на разпоредбите на Вътрешния правилник за дебати на Националното събрание и потвърждаване на указа за извънредно икономическо положение, наред с другото, бяха взети в нарушение на законодателните правомощия на Националното събрание и без да се зачита балансът на силите, който е от съществено значение в една страна, ръководена от принципите на правовата държава;

Г.  като има предвид, че на 29 март 2016 г. Националното събрание прие Закона за амнистия и национално помирение с оглед на освобождаване на политическите затворници в различни затвори в страната, повечето от които бяха лишени от свобода без съдебен процес или присъда, и като има предвид, че на 11 април 2016 г. Върховният съд отново обяви този закон за противоконституционен;

Д.  като има предвид, че през последните 10 години над 5 000 граждани са били арестувани и задържани по идеологически и политически причини по време на публични демонстрации или по време на упражняването на гражданските си права, и като има предвид, че 84 от тях все още се намират в затвора, в повечето случаи, без да е проведен необходимият съдебен процес или без да им е издадена присъда;

Е.  като има предвид, че на 4 март 2016 г. в Тумеремо в щата Боливар беше извършено масово убийство, при което изчезнаха и впоследствие бяха убити 28 миньори, като регионалните и националните органи все още не са дали никакъв отговор на техните семейства, които искат справедливост, и като има предвид, че журналистката Лусия Суарес, която наскоро разследва случая, беше застреляна на 28 април 2016 г. в дома си в Тумеремо;

Ж.  като има предвид, че е очевидно, че венецуелската изпълнителна власт упражнява пълен контрол над съдебната власт в страната и над Националния избирателен съвет в явно нарушение на принципа на независимост и разделение на властите, характерен за демократичните държави, ръководени от принципите на правовата държава;

З.  като има предвид, че изключително високите нива на престъпността и пълната безнаказаност във Венецуела превърнаха тази страна в една от най-опасните в света, като Каракас отчита най-високия процент на тежка престъпност в света, с над 119,87 убийства на 100 000 души;

И.  като има предвид, че недопустимите равнища на корупцията и лошото управление на публичните средства, липсата на предвидливост по отношение на основната инфраструктура и напълно неефективното управление доведоха до сериозна икономическа и социална криза, което е видно от продължителния недостиг на ресурси, суровини, материали, основни хранителни продукти и основни лекарства, с нулево производство, и като има предвид, че страната е на ръба на големи социални сътресения, които биха могли да доведат до хуманитарна криза с непредвидими последици;

Й.  като има предвид, че Комитетът на ООН за икономически, социални и културни права счита, че издаденият от Николас Мадуро Указ № 2294 от 6 април 2016 г., съгласно който служителите в публичния сектор в страната няма да работят в сряда, четвъртък и петък докато траят последиците от Ел Ниньо върху водноелектрическата централа „Симон Боливар“, представлява тежко нарушение на Международния пакт за икономически, социални и културни права, по който Венецуела е страна, и като има предвид, че всяка държава, която временно или напълно затвори университет или друга образователна институция по съображения, като например националната сигурност или опазването на обществения ред, политическо напрежение или всяка друга причина, която не е в съответствие с Международния пакт за граждански и политически права, има задължението да обоснове предприемането на подобна сериозна мярка по отношение на всеки един от елементите, посочени в стандартите за правата на човека;

К.  като има предвид, че страна, която взема решение за временно или пълно преустановяване на преподавателската дейност в университет или каквото и да било друго учебно заведение по съображения, свързани с националната сигурност или обществения ред, политическо напрежение или всяка друга причина, която не попада в обхвата на Международния пакт за граждански и политически права, е длъжна да обоснове надлежно тези мерки;

Л.  като има предвид, че правителството на Венецуела носи особена отговорност за спазването на принципите на правовата държава като непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН от 16 октомври 2014 г.;

М.  като има предвид, че демократичната опозиция даде начало на конституционно признат процес, който дава възможност държавните служители да бъдат отстранявани от длъжност след изтичане на 50% от техния мандат, и събра и представи пред Националния избирателен съвет 1,8 милиона подписа, много над първоначално изискваните 198 000, необходими, за да може процесът да бъде законосъобразен и приет съгласно конституцията;

1.  изразява дълбока загриженост относно сериозното влошаване на положението по отношение на демокрацията и правата на човека във Венецуела;

2.  категорично осъжда използването на държавни правомощия, по-специално тези на Националния избирателен съвет и съдебната система, за да бъдат нарушавани и да не бъдат вземани предвид решенията, взети по законен начин от законодателната власт в лицето на Националното събрание, като по този начин се нарушава волята на венецуелския народ, изразена на изборите от 6 декември 2015 г.;

3.  призовава правителството на Венецуела да зачита принципите на правовата държава и принципа на разделение на властите, които са характерни за демокрациите, където спазването и предимството на принципа на разделение на властите е жизненоважно за правилното им функциониране;

4.  настоятелно призовава правителството на Венецуела да действа в рамките на ограниченията на демокрацията, като предостави пълна свобода на политическите затворници, които са произволно задържани, с цел да стартира основан на диалог процес на национално помирение, който като първа стъпка ще позволи прилагането на Закона за амнистия и национално помирение;

5.  изисква от органите да зачитат и гарантират конституционното право на мирни демонстрации; отхвърля репресиите, прекомерното използване на сила и произволните арести от страна на държавните служители по сигурността с цел потискане на законните искания на демократичната опозиция;

6.  счита за основен приоритет намаляването на съществуващите високи нива на безнаказаност, които повишават и насърчават нарастващото насилие и несигурност в страната, както и гарантирането на зачитането на съществуващата правна система, която изисква справедливост за жертвите на отвличания, убийства и извършваните ежедневно други престъпления и за техните семейства;

7.  призовава венецуелските органи да разследват масовото убийство в Тумеремо, при което бяха подло убити 28 миньори, с цел да изправят извършителите и подбудителите пред съда; призовава също така за създаването на независима международна анкетна комисия, която да установи обстоятелствата около тези убийства, включително неотдавнашното убийство на журналистката Лусия Суарес, което беше извършено на същото място и за което съществуват подозрения, че е свързано;

8.  призовава венецуелските органи да гарантират сигурността и свободното упражняване на правата на всички граждани, и по-специално на защитниците на правата на човека, журналистите, политическите активисти и членовете на независимите неправителствени организации;

9.  настоятелно призовава правителството на Венецуела и публичните органи да спазват конституцията и да улесняват, а не да възпрепятстват признатите правни механизми и процедури за задействане на избирателния процес, предвиден в Конституцията на Венецуела за отстраняване от длъжност на президента, преди края на 2016 г.;

10.  настоятелно призовава правителството на Венецуела да нормализира работното време и учебните занятия, за да доведе страната до състояние, което се характеризира с нормалност и зачитане на социалните и трудовите права и всеобщото право на образование;

11.  изразява дълбока загриженост, че нарастващото социално напрежение, причинено от недостига на основни стоки като храна и лекарства, провокира насилие и социални вълнения, и призовава всички части на венецуелското общество да проявяват умереност, така че настоящото критично състояние на страната да може да бъде преодоляно посредством основано на диалог конституционно, мирно и демократично решение;

12.  настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да си сътрудничи с латиноамериканските държави и регионалните организации с цел да се гарантира посредничеството на механизмите за диалог и национално помирение във Венецуела и да се подкрепи едно мирно, демократично и конституционно решение на кризата, в която се намира страната в момента; призовава също така ЕС да мобилизира хуманитарна помощ, за да помогне на венецуелския народ, ако е необходимо;

13.  припомня, че вече беше одобрено посещение на парламентарна делегация, което все още не се е провело; ето защо призовава за провеждане на посещението, така че делегацията да може да изпълни мандата си за извършване на оценка на политическото и икономическото положение във Венецуела;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, на правителството и Националното събрание на Боливарска република Венецуела, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на генералния секретар на Организацията на американските държави.