Διαδικασία : 2016/2699(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0700/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0700/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0269

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 485kWORD 85k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0700/2016
1.6.2016
PE596.887v01-00
 
B8-0700/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Milan Zver εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα (2016/2699(RSP))  
B8-0700/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα προηγούμενα και πρόσφατα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα, συγκεκριμένα το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα(1), το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα(2) και το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα(3),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 20ής Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την κράτηση διαδηλωτών και πολιτικών στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτελεστική εξουσία και το παράνομα συσταθέν Ανώτατο Δικαστήριο παρεμποδίζουν την άσκηση των νομοθετικών εξουσιών της πρόσφατα εκλεγείσας Εθνοσυνέλευσης από την ανάληψη των καθηκόντων της το Δεκέμβριο του 2015·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια των πέντε μηνών νομοθετικής δραστηριότητας της νέας Εθνοσυνέλευσης, στην οποία η δημοκρατική αντιπολίτευση έχει την πλειοψηφία, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε 13 αποφάσεις με πολιτικά κίνητρα υπέρ της εκτελεστικής εξουσίας, όλες δε οι αποφάσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ισορροπία των εξουσιών που απαιτείται σε ένα κράτος δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποφάσεις όπως η έκδοση του διατάγματος οικονομικής έκτακτης ανάγκης, η κατάργηση των εξουσιών της Εθνοσυνέλευσης να ελέγχει την πολιτική, η άρνηση της αναγνώρισης της εξουσίας της Εθνοσυνέλευσης που απορρέει από το Σύνταγμα να ανακαλεί τον διορισμό δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, η κήρυξη αντισυνταγματικής της μεταρρύθμισης της κεντρικής τράπεζας της Βενεζουέλας, η αναστολή της ισχύος των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού της Εθνοσυνέλευσης όσον αφορά τις συζητήσεις και η επιβεβαίωση του έκτακτου χαρακτήρα του διατάγματος περί κατάστασης έκτακτης οικονομικής ανάγκης, μεταξύ άλλων, ελήφθησαν κατά παράβαση των νομοθετικών εξουσιών της Εθνοσυνέλευσης, χωρίς σεβασμό στην ισορροπία των εξουσιών που είναι απαραίτητη σε ένα κράτος δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Μαρτίου 2016, η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε την πρόταση νόμου περί αμνηστίας και εθνικής συμφιλίωσης με στόχο την ελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων από τις διάφορες φυλακές της χώρας, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν φυλακιστεί χωρίς να προηγηθεί δίκη ή καταδικαστική απόφαση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Απριλίου 2016, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε εκ νέου χαρακτηρίζοντας αντισυνταγματική την εν λόγω πρόταση νόμου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 5 000 πολίτες έχουν συλληφθεί και τελούν υπό κράτηση κατά τα τελευταία 10 έτη για ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ή την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 84 εξ αυτών εξακολουθούν να βρίσκονται στις φυλακές, στις περισσότερες δε περιπτώσεις δεν ακολουθήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες ή δεν έχουν καταδικαστεί·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαρτίου 2016, έγινε σφαγή στην κωμόπολη Τουμερέμο της Σιουδάδ Μπολίβαρ, όπου εξαφανίστηκαν και στην συνέχεια δολοφονήθηκαν 28 μεταλλωρύχοι, με τις περιφερειακές και εθνικές αρχές να μην έχουν δώσει ακόμη απαντήσεις στις οικογένειές τους που ζητούν δικαιοσύνη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιογράφος Lucia Suárez, η οποία είχε πρόσφατα διερευνήσει την υπόθεση, δολοφονήθηκε στις 28 Απριλίου 2016 στο σπίτι της στην Τουμερέμο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προφανές ότι η εκτελεστική εξουσία της Βενεζουέλας έχει πλήρη έλεγχο της δικαστικής εξουσίας και του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου της χώρας, παραβιάζοντας κατάφωρα την αρχή της ανεξαρτησίας και της διάκρισης των εξουσιών, χαρακτηριστικό των δημοκρατικών κρατών που διέπονται από το κράτος δικαίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολύ υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας και η πλήρης ατιμωρησία στην Βενεζουέλα έχουν μετατρέψει την χώρα σε μία από τις πλέον επικίνδυνες χώρες παγκοσμίως, ενώ το Καράκας έχει το υψηλότερο ποσοστό βίαιων εγκλημάτων στον κόσμο, με πάνω από 119,87 ανθρωποκτονίες ανά 100 000 άτομα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μη ανεκτά επίπεδα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης των δημοσίων πόρων, η έλλειψη μέριμνας για την εξασφάλιση βασικών υποδομών και η εντελώς αναποτελεσματική διακυβέρνηση προκάλεσαν μείζονα οικονομική και κοινωνική κρίση, όπως αποδεικνύει η διαρκής έλλειψη πόρων, πρώτων υλών, βασικών ειδών διατροφής και βασικών φαρμάκων, που συνοδεύεται από μηδενική παραγωγή, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανθρωπιστική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα θεωρεί ότι το προεδρικό διάταγμα αριθ. 2294, της 6ης Απριλίου 2016, που εξέδωσε ο Νικολάς Μαδούρο, το οποίο προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα της χώρας δεν θα εργάζονται Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι συνέπειες του φαινομένου Ελ Νίνιο στον υδροηλεκτρικό σταθμό Simón Bolívar, συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, το οποίο η Βενεζουέλα έχει προσυπογράψει, και λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος που κλείνει προσωρινά ή οριστικά πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα για λόγους εθνικής ασφάλειας, διαφύλαξης της δημόσιας τάξης ή πολιτικής έντασης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν συνάδει με το Διεθνές Σύμφωνο, έχει την υποχρέωση να δικαιολογήσει τη λήψη ενός τόσο σοβαρού μέτρου σε σχέση με κάθε ένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν ένα κράτος αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πανεπιστημίου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης ή πολιτικής έντασης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν καλύπτεται από το Διεθνές Σύμφωνο, έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει δεόντως τα εν λόγω μέτρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει ιδιαίτερη ευθύνη να σεβαστεί το κράτος δικαίου, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από τις 16 Οκτωβρίου 2014·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική αντιπολίτευση έχει ξεκινήσει μια συνταγματικά κατοχυρωμένη διαδικασία η οποία επιτρέπει την αποπομπή δημοσίων λειτουργών από τα καθήκοντά τους εφόσον έχουν ολοκληρώσει το ήμισυ της θητείας τους, και έχει συλλέξει και αποστείλει στο Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο 1,8 εκατομμύρια υπογραφές, πολύ περισσότερες από τις 198 000 που απαιτούντο αρχικά από τη διαδικασία για να είναι αποδεκτή από νομική και συνταγματική άποψη·

1.  δηλώνει εξαιρετικά ανήσυχο για τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα·

2.  καταδικάζει απερίφραστα την άσκηση κρατικών εξουσιών, ιδίως εκείνων του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου και της δικαιοσύνης, με σκοπό την στρέβλωση και αγνόηση αποφάσεων που ελήφθησαν νόμιμα από την νομοθετική εξουσία που εκφράζεται με την Εθνοσυνέλευση, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό την βούληση του λαού της Βενεζουέλας όπως εκφράστηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2015·

3.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να σεβαστεί το κράτος δικαίου και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, που είναι χαρακτηριστικό των δημοκρατιών, όπου η τήρηση και η υπεροχή της αρχής της διάκρισης των εξουσιών είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία τους·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να ενεργεί εντός των ορίων της δημοκρατίας, παρέχοντας πλήρη ελευθερία στους πολιτικούς κρατούμενους που έχουν συλληφθεί αυθαίρετα, με σκοπό την έναρξη μιας διαδικασίας εθνικής συμφιλίωσης που θα βασίζεται στο διάλογο, η οποία θα επιτρέψει την εφαρμογή του νόμου περί αμνηστίας και εθνικής συμφιλίωσης ως ένα πρώτο βήμα·

5.  ζητεί από τις αρχές να σεβαστούν και να εγγυηθούν το συνταγματικό δικαίωμα συμμετοχής σε ειρηνικές διαδηλώσεις· απορρίπτει την καταστολή, την υπερβολική χρήση βίας και τις αυθαίρετες κρατήσεις από δυνάμεις της κρατικής ασφάλειας για την καταστολή των θεμιτών διεκδικήσεων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης·

6.  θεωρεί ότι έχει πρωταρχική σημασία να μειωθούν τα υφιστάμενα υψηλά επίπεδα ατιμωρησίας, τα οποία επιτείνουν και εκτρέφουν την αυξανόμενη βία και ανασφάλεια στη χώρα, και να διασφαλιστεί η τήρηση του ισχύοντος νομικού συστήματος, βάσει του οποίου προβλέπεται η απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα απαγωγών, δολοφονιών και άλλων αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται καθημερινά, καθώς και τις οικογένειές τους·

7.  ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να διερευνήσουν την σφαγή στην Τουμερέμο, όπου 28 μεταλλωρύχοι δολοφονήθηκαν άγρια, έτσι ώστε να προσαχθούν οι δράστες και ηθικοί αυτουργοί στην δικαιοσύνη· ζητεί, περαιτέρω, τη σύσταση ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής έρευνας για να διευκρινισθούν οι περιστάσεις υπό τις οποίες διαπράχθηκαν οι δολοφονίες αυτές, καθώς και η πρόσφατη δολοφονία της δημοσιογράφου Lucia Suárez, που έγινε στην ίδια τοποθεσία και υπάρχουν υποψίες ότι συνδέεται με αυτές·

8.  καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, και συγκεκριμένα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, πολιτικών ακτιβιστών και μελών ανεξάρτητων μη κυβερνητικών οργανώσεων·

9.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και τις δημόσιες αρχές να συμμορφωθούν προς το Σύνταγμα και να διευκολύνουν και όχι να παρακωλύουν τους αναγνωρισμένους νομικούς μηχανισμούς και διαδικασίες για την ενεργοποίηση της εκλογικής διαδικασίας για την αποπομπή από το αξίωμα του προέδρου όπως ορίζεται από το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, πριν από το τέλος του 2016·

10.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να τακτοποιήσει τις ώρες εργασίας και διδασκαλίας έτσι ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε μια κατάσταση ομαλότητας και σεβασμού των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων καθώς και του δικαιώματος όλων στην εκπαίδευση·

11.  εκφράζει μεγάλη ανησυχία για το γεγονός ότι η αυξανόμενη κοινωνική αναταραχή που προκλήθηκε από την έλλειψη βασικών αγαθών όπως τρόφιμα και φάρμακα πυροδοτεί την βία και την κοινωνική αναστάτωση, και ζητεί από όλους τους τομείς της κοινωνίας της Βενεζουέλας να επιδείξουν μετριοπάθεια προκειμένου η κρίσιμη κατάσταση που διέρχεται η χώρα να αντιμετωπιστεί μέσω μιας συνταγματικής, δημοκρατικής και ειρηνικής λύσης που θα βασίζεται στον διάλογο·

12.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να παρέμβει από κοινού με χώρες και περιφερειακές οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι στη Βενεζουέλα θα διαμεσολαβήσουν μηχανισμοί διαλόγου και εθνικής συμφιλίωσης, και να υποστηρίξει μια ειρηνική, δημοκρατική και συνταγματική επίλυση της κρίσης που διέρχεται η χώρα αυτή τη στιγμή· καλεί, περαιτέρω, την ΕΕ να κινητοποιήσει ανθρωπιστική βοήθεια προς τον λαό της Βενεζουέλας, αν κριθεί αναγκαίο·

13.  υπενθυμίζει ότι έχει ήδη εγκριθεί αλλά εξακολουθεί να εκκρεμεί επίσκεψη κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας· ζητεί, ως εκ τούτου, να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη αυτή ούτως ώστε να εκπληρώσει την εντολή που έχει λάβει για την αποτίμηση της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης στη Βενεζουέλα·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, την κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Αμερικανικών Κρατών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0176.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0106.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0080.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου