Eljárás : 2016/2699(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0700/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0700/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0269

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 269kWORD 82k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0700/2016
1.6.2016
PE596.887v01-00
 
B8-0700/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a venezuelai helyzetről (2016/2699(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Milan Zver a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről (2016/2699(RSP))  
B8-0700/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a venezuelai helyzetről szóló korábbi és legutóbbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai helyzetről szóló 2014. február 27-i(1), valamint a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről szóló 2014. december 18-i(2), továbbá a venezuelai helyzetről szóló 2015. március 12-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának a venezuelai tiltakozók és politikusok fogva tartásáról szóló 2014. október 20-i nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel mind a venezuelai végrehajtó hatalom, mind Venezuela Legfelsőbb Bírósága hátráltatta a 2015 decemberében beiktatott nemzetgyűlés jogalkotási hatáskörét,

B.  mivel az alatt az öt hónap alatt, amíg az új nemzetgyűlés – melyben a demokratikus ellenzék rendelkezik többséggel – jogalkotási tekintetben aktívan működött, Venezuela Legfelsőbb Bírósága 13 politikai indíttatású ítéletet hozott a végrehajtó hatalom javára, ami veszélyezteti a hatalmi ágak közötti, minden jogállamban elengedhetetlen egyensúlyt;

C.  mivel az olyan döntéseket, mint a gazdasági szükségállapot bevezetése, a nemzetgyűlés politikákat ellenőrző hatáskörének megszüntetése, a nemzetgyűlés számára a Legfelsőbb Bíróság bíráinak visszahívására biztosított alkotmányos jog el nem ismerése, a venezuelai központi banki törvény reformjának alkotmányellenessé minősítése és a nemzetgyűlés belső vitára vonatkozó szabályzata cikkeinek felfüggesztése, valamint a kivételes gazdasági szükségállapot megerősítése, a nemzetgyűlés jogalkotási hatáskörének megsértésével hozták, nem tartva tiszteletben a hatalmi ágak közötti egyensúlyt, amely minden jogállamban elengedhetetlen;

D.  mivel 2016. március 29-én a nemzetgyűlés elfogadta az amnesztiáról és nemzeti megbékélésről szóló törvényt, amelynek célja az ország különböző börtöneiben lévő politikai foglyok szabadon bocsátása, akiknek többségét tárgyalás vagy vádemelés nélkül ítélték el, és mivel 2016. április 11-én a Legfelsőbb Bíróság ismét alkotmányellenesnek minősítette ezt a törvényt;

E.  mivel nyilvános demonstrációk alkalmával vagy polgári jogaik gyakorlása közben több mint 5000 állampolgárt tartóztattak le és tartottak fogva az elmúlt 10 évben ideológiai és politikai okok miatt, és mivel közülük 84 továbbra is börtönben van, legtöbb esetben anélkül, hogy a szükséges eljárásokat lefolytatták volna, vagy elítélték volna őket;

F.  mivel 2016. március 4-én Tumeremóban (Bolívar állam) mészárlás történt, amelynek során 28 bányász eltűnt, majd később meggyilkolták őket, és a regionális és nemzeti hatóságok még mindig nem adtak kielégítő választ a családjaiknak, és mivel Lucía Suárez újságírónőt – aki az esetre a közelmúltban próbált fényt deríteni – 2016. április 28-án tumeremói otthonában agyonlőtték;

G.  mivel nyilvánvaló, hogy a venezuelai végrehajtó hatalom teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja az ország igazságügyi rendszerét és a Nemzeti Választási Tanácsot, egyértelműen megszegve a hatalmi ágak függetlenségének és szétválasztásának elvét, amely minden demokratikus jogállamra jellemző;

H.  mivel Venezuela az igen magas bűnözési arány és a teljes büntetlenség folytán az egyik legveszélyesebb országgá vált a világon: az erőszakos bűncselekmények aránya Caracasban a legmagasabb a világon, ahol a 100 000 főre eső gyilkosságok száma meghaladja a 119,87-ot;

I.  mivel a korrupció elfogadhatatlan mértéke és a közpénzek hanyag kezelése, az előrelátás hiánya az alapvető infrastruktúra tekintetében, továbbá az egyáltalán nem megfelelő kormányzás is hozzájárult a jelentős gazdasági és társadalmi válság kialakulásához, ami az erőforrások, a nyersanyagok, az alapanyagok, az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek hosszú távú hiányában, valamint a termelés teljes elmaradásában mutatkozik meg, és mivel az ország komoly társadalmi zavargások szélén áll, ami beláthatatlan következményekkel járó humanitárius válsághoz vezethet;

J.  mivel az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága azon a véleményen van, hogy a Nicolás Maduro által 2016. április 6-án kiadott 2294. számú rendelet, amely kimondja, hogy az állami szektorban dolgozók csak szerdán, csütörtökön vagy pénteken dolgozhatnak mindaddig, amíg az El Niño jelenség kihat a Simon Bolívar vízerőműre, súlyosan sérti a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, amelyet Venezuela is aláírt, és mivel minden államnak, amely átmenetileg vagy végleg bezárat egy egyetemet vagy más oktatási intézményt nemzetbiztonsági okokra vagy a közrend fenntartására, politikai feszültségekre vagy más, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával összhangban nem lévő indokokra hivatkozva, bizonyítania kell egy ilyen súlyos intézkedés jogosságát az emberi jogi normákban meghatározott minden egyes elem tekintetében;

K.  mivel az államnak, amely átmenetileg vagy végleg felfüggeszti az oktatási tevékenységet egy egyetemen vagy más oktatási intézményben nemzetbiztonsági okokra vagy a közrend fenntartására, politikai feszültségekre vagy más, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában nem szereplő indokokra hivatkozva, megfelelően indokolnia kell ezt az intézkedést;

L.  mivel a venezuelai kormány különös felelősséggel tartozik a jogállamiság tiszteletben tartása tekintetében, mivel 2014. október 16. óta az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja;

M.  mivel a demokratikus ellenzék alkotmányosan elismert folyamatot indított, amely lehetővé teszi a köztisztviselők elmozdítását tisztségükből hivatali idejük 50%-ának betöltését követően, és 1,8 millió aláírást juttatott el az Országos Választási Tanács részére, amely lényegesen több, mint a folyamat törvényességéhez és alkotmányos engedélyezéséhez eredetileg szükséges 198 000;

1.  súlyos aggodalmának ad hangot a demokrácia és az emberi jogok egyre romló venezuelai helyzete miatt;

2.  határozottan elítéli az állam, különösen az Országos Választási Tanács és az igazságszolgáltatási rendszer hatásköreinek felhasználását a venezuelai nemzetgyűlés formájában a jogalkotó által szabályosan hozott határozatok eltorzítására és semmibe vételére, ami ellentétes a venezuelai polgárok 2015. december 6-i választásokon kinyilvánított akaratával;

3.  felszólítja a venezuelai kormányt, hogy tartsa tiszteletben a jogállamiságot és a hatalmi ágak szétválasztásának elvét, amelyek a demokráciák jellemzői, amelyekben az állami hatalmi ágak szétválasztása elvének való megfelelés és annak elsőbbsége nélkülözhetetlen a megfelelő működéshez;

4.  sürgeti a venezuelai kormányt, hogy a demokrácia keretei között járjon el, garantálva az önkényesen letartóztatott politikai foglyok teljes szabadságát, azzal a céllal, hogy párbeszéden alapuló nemzeti megbékélési folyamatot indítsanak el, amelynek első lépése az amnesztiáról és a nemzeti megbékélésről szóló törvény alkalmazása lehet;

5.  kéri a hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben és garantálják a békés demonstrációhoz való alkotmányos jogot; elutasítja az elnyomást, az állambiztonsági tisztviselők által a demokratikus ellenzék jogos követeléseinek elnyomására alkalmazott túlzott erőszakot és önkényes fogva tartást;

6.  úgy véli, hogy abszolút prioritást élvez a büntetlenség jelenlegi magas szintjének csökkentése – amely az egyre növekvő erőszakot és bizonytalanságot elősegíti és fokozza az országban –, valamint a meglévő jogrendszer tiszteletben tartásának biztosítása, amely az emberrablások, gyilkosságok és egyéb bűncselekmények áldozatainak és az áldozatok családjainak szolgáltat igazságot;

7.  felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy vizsgálják ki a tumeremói mészárlást – amelynek során 28 bányászt aljas módon meggyilkoltak – azzal a céllal, hogy az elkövetőket és azok felbujtóit bíróság elé állítsák; felszólít továbbá független nemzetközi tényfeltáró bizottság létrehozására e gyilkosságok körülményeinek kivizsgálása érdekében, beleértve Lucía Suárez újságírónő közelmúltbeli meggyilkolását, melyet ugyanazon a helyszínen követtek el, és feltehetően összefügg a többi gyilkossággal;

8.  felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy garantálják a biztonságot és a jogok szabad gyakorlását valamennyi állampolgár, és különösen az emberi jogi jogvédők, az újságírók, a politikai aktivisták és a független nem kormányzati szervezetek tagjai számára;

9.  sürgeti a venezuelai kormányt és hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az alkotmányt, és az akadályozás helyett inkább könnyítsék meg a venezuelai alkotmányban rögzített választási folyamat működtetésére vonatkozó törvényes és elismert mechanizmusokat és eljárásokat 2016 vége előtt;

10.  sürgeti a venezuelai kormányt, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a munka- és tanítási idő rendezésére annak érdekében, hogy az országban normalizálódjon a helyzet, és hogy biztosítsa a szociális és munkavállalói jogok, valamint az oktatáshoz való egyetemes jog tiszteletben tartását;

11.  mélységes aggodalmát fejezi ki, hogy az alapvető árucikkek – így az élelmiszerek és a gyógyszerek – hiánya okozta növekvő társadalmi feszültségek erőszakot és társadalmi elégedetlenséget váltanak ki, és felszólítja a venezuelai társadalom minden rétegét, hogy tanúsítsanak mértékletességet annak érdekében, hogy az ország kritikus helyzetét párbeszéden alapuló alkotmányos, békés és demokratikus megoldás révén rendezhessék;

12.  sürgeti, hogy a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a regionális szervezetek biztosítsák, hogy a párbeszédet és a nemzeti megbékélést célzó mechanizmusok közvetíthessenek Venezuelában, és támogassák az országot jelenleg sújtó válság békés, demokratikus és alkotmányos megoldását; felszólítja továbbá az EU-t, hogy szükség esetén mozgósítson humanitárius segítségnyújtást a venezuelai embereknek;

13.  emlékeztet arra, hogy egy parlamenti küldöttség látogatását ugyan már jóváhagyták, de az még mindig függőben van; ezért kéri, hogy kerüljön sor a látogatásra, hogy elláthassa a venezuelai politikai és társadalmi helyzet áttekintésével kapcsolatos megbízatását;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0176.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0106.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0080.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat