Propunere de rezoluţie - B8-0700/2016Propunere de rezoluţie
B8-0700/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Venezuela

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Milan Zver în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0700/2016

Procedură : 2016/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0700/2016
Texte depuse :
B8-0700/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-0700/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela

(2016/2699(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere numeroasele sale rezoluții anterioare și recente referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela[1], cea din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela[2] și cea din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela[3],

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere declarația din 20 octombrie 2014 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului privind detenția unor protestatari și a unor politicieni în Venezuela,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât atât executivul, cât și Curtea Supremă, ilegal constituită, au împiedicat Adunarea Națională, recent aleasă, să își exercite competențele legislative, de la investitura acesteia în decembrie 2015;

B.  întrucât, în cele cinci luni în care noua Adunare Națională a fost activă din punct de vedere legislativ, cu opoziția democratică în majoritate, Curtea Supremă a pronunțat 13 hotărâri motivate politic în favoarea executivului, care pun în pericol echilibrul de putere necesar într-un stat guvernat de regulile statului de drept;

C.  întrucât decizii precum, printre altele, cele de emitere a decretului privind starea de urgență economică, de anulare a competențelor de control ale Adunării Naționale asupra politicilor, de a refuza recunoașterea competenței conferite Adunării Naționale prin Constituție de a revoca numirea judecătorilor Curții Supreme, de a declara legea privind reforma Băncii Centrale din Venezuela neconstituțională, de a invalida dispozițiile din normele privind dezbaterile interne ale Adunării Naționale și de a confirma decretul privind starea de urgență economică au fost luate încălcând competențele legislative ale Adunării Naționale și nerespectând echilibrul de puteri esențial într-un stat guvernat de regulile statului de drept;

D.  întrucât, la 29 martie 2016, Adunarea Națională a adoptat Legea privind amnistia și reconcilierea națională pentru a elibera deținuții politici din diferitele închisori ale țării, majoritatea lor fiind încarcerați fără a fi judecați sau condamnați, și întrucât, la 11 aprilie 2016, Curtea Supremă a declarat din nou legea respectivă neconstituțională;

E.  întrucât peste 5 000 de cetățeni au fost arestați și deținuți în ultimii zece ani pe motive politice și ideologice, în timpul demonstrațiilor publice sau al exercitării drepturilor lor civile, și întrucât 84 dintre aceștia sunt încă în închisoare, în cele mai multe cazuri fără ca procedurile necesare să fi avut loc sau fără ca ei să fi fost condamnați;

F.  întrucât, la 4 martie 2016, a avut loc un masacru la Tumeremo, statul Bolívar, în care 28 de mineri au dispărut și au fost ulterior asasinați, iar autoritățile naționale și regionale încă nu au oferit răspunsuri familiilor lor, care cer justiție, și întrucât jurnalista Lucía Suárez, care a investigat recent cazul, a fost împușcată mortal la 28 aprilie 2016 în locuința sa din Tumeremo;

G.  întrucât este evident că executivul Venezuelei controlează pe deplin sistemul judiciar și Consiliul Electoral Național al țării, încălcând în mod clar principiul independenței și al separării puterilor, care caracterizează statele democratice guvernate de regulile statului de drept;

H.  întrucât ratele foarte ridicate ale delincvenței și impunității totale au transformat Venezuela într-una dintre cele mai periculoase țări din lume, Caracas având cea mai mare rată a infracțiunilor violente din lume, cu peste 119,87 omucideri la 100 000 de persoane;

I.  întrucât nivelurile intolerabile de corupție și proastă gestionare a fondurilor publice, lipsa de prevedere în ceea ce privește infrastructura de bază și guvernarea complet ineficientă au condus la o criză economică și socială majoră, fapt demonstrat de o insuficiență de lungă durată a resurselor, a materiilor prime, a materialelor, a alimentelor de bază și a medicamentelor esențiale, cu o producție egală cu zero, și întrucât țara este în pragul unor tulburări sociale majore, care ar putea conduce la o criză umanitară cu consecințe imprevizibile;

J.  întrucât Comitetul Națiunilor Unite pentru drepturile economice, sociale și culturale susține că Decretul nr. 2294 din 6 aprilie 2016 emis de Nicolás Maduro, care prevede că lucrătorii din sectorul public din întreaga țară nu lucrează în zilele de miercuri, joi sau vineri atâta timp cât efectele El Niño asupra hidrocentralei Simón Bolívar persistă, constituie o încălcare gravă a Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, la care Venezuela este parte semnatară, și întrucât orice stat care închide temporar sau complet o universitate sau o altă instituție de învățământ din motive legate de securitatea națională sau păstrarea ordinii publice, tensiuni politice sau orice alt motiv care nu este în concordanță cu Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice are obligația de a justifica o astfel de măsură gravă în raport cu fiecare dintre elementele identificate în standardele privind drepturile omului;

K.  întrucât un stat care decide să suspende total sau temporar activități didactice la o universitate sau la oricare altă instituție de învățământ din motive legate de securitatea națională sau ordinea publică, tensiuni politice sau orice alt motiv care nu este acoperit de Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice are obligația de a justifica în mod corespunzător astfel de măsuri;

L.  întrucât guvernul venezuelan are responsabilitatea clară de a respecta statul de drept, în calitatea sa de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU începând cu 16 octombrie 2014;

M.  întrucât opoziția democratică a început un proces recunoscut din punct de vedere constituțional care permite demiterea funcționarilor publici după ce aceștia au efectuat 50% din mandatul lor și a colectat și prezentat Consiliului Electoral Național 1,8 milioane de semnături, cu mult mai multe decât cele 198 000 necesare inițial pentru ca procesul să fie legal și acceptat din punct de vedere constituțional,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la grava deteriorare a situației în ceea ce privește democrația și drepturile omului din Venezuela;

2.  condamnă ferm utilizarea competențelor statale, în special cele ale sistemului judiciar și ale Consiliului Electoral Național, pentru a distorsiona și a încălca deciziile adoptate în mod legal de legislator, i.e., de Adunarea Națională, subminând astfel voința poporului venezuelan exprimată la 6 decembrie 2015;

3.  invită guvernul venezuelan să respecte statul de drept și principiul separării puterilor, care sunt caracteristice democrației, în care respectarea și primatul principiului separării puterilor în stat sunt esențiale pentru buna funcționare a acestora;

4.  îndeamnă guvernul venezuelan să acționeze în limitele unei democrații, acordând deplină libertate deținuților politici care au fost arestați în mod arbitrar, cu scopul de a lansa un proces de reconciliere națională bazat pe dialog, care va permite aplicarea Legii privind amnistia și reconcilierea națională ca un prim pas în acest sens;

5.  solicită autorităților să respecte și să garanteze dreptul constituțional la demonstrații pașnice; respinge represiunea, utilizarea excesivă a forței și detențiile arbitrare comise de către ofițerii de securitate cu scopul de a reprima solicitările legitime ale opoziției democratice;

6.  consideră drept o prioritate absolută reducerea nivelurilor actuale ridicate de impunitate, care sporesc și favorizează violența din ce în ce mai accentuată și insecuritatea în țară, precum și asigurarea respectării sistemului juridic actual, care cere justiție pentru victimele răpirilor, ale asasinatelor și ale altor crime comise în fiecare zi și pentru familiile lor;

7.  solicită autorităților din Venezuela să investigheze masacrul de la Tumeremo, în care au fost uciși în mod josnic 28 de mineri, pentru a-i aduce pe autori și instigatori în fața justiției; solicită, de asemenea, instituirea unei comisii internaționale independente de anchetă pentru a stabili circumstanțele acestor asasinate, inclusiv cele legate de recenta asasinare a jurnalistei Lucía Suárez, crime care au avut loc în același loc și se crede că sunt conectate;

8.  invită autoritățile venezuelane să garanteze securitatea și libera exercitare a drepturilor tuturor cetățenilor, în special a apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor, a activiștilor politici și a membrilor organizațiilor neguvernamentale independente;

9.  îndeamnă guvernul și autoritățile publice din Venezuela să respecte constituția și să faciliteze, mai degrabă decât să obstrucționeze mecanismele și procedurile juridice și recunoscute pentru activarea procesului electoral vizând punerea sub acuzare a președintelui, prevăzute în Constituția Venezuelei, înainte de sfârșitul lui 2016;

10.  îndeamnă guvernul venezuelan să regularizeze programul de lucru și cel școlar, pentru a aduce țara într-o situație de normalitate și de respect față de drepturile sociale și de muncă, precum și dreptul universal la educație;

11.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la intensificarea tensiunilor sociale cauzate de lipsa bunurilor de bază, cum ar fi alimentele și medicamentele, care declanșează violență și tulburări sociale și îndeamnă toate sectoarele din societatea venezuelană să dea dovadă de moderație, astfel încât să poată fi depășită situația critică actuală din Venezuela printr-o soluție constituțională, pașnică și democratică, bazată pe dialog;

12.  îndeamnă Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să negocieze cu țările din America Latină și organizațiile regionale pentru a se asigura că mecanismele de dialog și reconciliere națională pot avea un rol de mediere în Venezuela, și să sprijine o soluție pașnică, democratică și constituțională la criza cu care se confruntă în prezent țara; invită, de asemenea, UE să mobilizeze ajutorul umanitar pentru a veni în sprijinul poporului venezuelan, dacă este necesar;

13.  reamintește că o vizită a unei delegații parlamentare a fost deja aprobată, fiind încă pendinte; solicită, prin urmare, ca această vizită să aibă loc astfel încât să își poată îndeplini mandatul, acela de a face un bilanț al situației politice și sociale din Venezuela;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării Parlamentare Euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.