FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 151kWORD 57k
30.5.2016
PE582.733v01-00
 
B8-0722/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


til fordel for en langsigtet politik for håndtering af migrationsstrømme


Dominique Martin

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning til fordel for en langsigtet politik for håndtering af migrationsstrømme  
B8-0722/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  minder om, at Den Europæiske Unions budgetter for den akutte håndtering af migrationskrisen er udtømte;

B.  der henviser til, at medlemsstaternes modtage- og integrationskapacitet ikke respekteres;

1.  mener, at Kommissionen skal overveje en ægte partnerskabspolitik med tredjelande for bedre at kontrollere den økonomiske indvandring;

2.  foreslår, at medlemsstaterne indfører repatrieringsstøtteordninger for dem, som ikke opfylder betingelserne for at opnå det blå EU-kort.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik