RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 145kWORD 57k
30.5.2016
PE596.888v01-00
 
B8-0722/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


rändevoogude pikaajalise haldamise poliitika kohta


Dominique Martin

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek rändevoogude pikaajalise haldamise poliitika kohta  
B8-0722/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et rändekriisist tuleneva hädaolukorra ohjamiseks eraldatud Euroopa Liidu eelarvevahendid on ammendatud;

B.  arvestades, et liikmesriikide vastuvõtu- ja integratsioonisuutlikkust ei austata;

1.  arvab, et komisjon peab kavandama tõelist partnerluspoliitikat kolmandate riikidega, et paremini piirata sisserännet majanduslikel põhjustel;

2.  teeb ettepaneku, et liikmesriigid võtaksid meetmeid repatrieerimistoetuse andmiseks neile, kes ei täida ELi sinise kaardi saamiseks vajalikke tingimusi.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika