PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 145kWORD 58k
30.5.2016
PE596.888v01-00
 
B8-0722/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


muuttovirtojen hallintaa pitkällä aikavälillä koskevasta politiikasta


Dominique Martin

Euroopan parlamentin päätöslauselma muuttovirtojen hallintaa pitkällä aikavälillä koskevasta politiikasta  
B8-0722/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että maahanmuuttokriisin kiireelliseen hallintaan kohdennetut Euroopan unionin määrärahat ovat ehtyneet;

B.  ottaa huomioon, ettei jäsenvaltioiden vastaanotto- ja kotouttamiskapasiteettia ole kunnioitettu;

1.  katsoo, että komission on suunniteltava kolmansien maiden kanssa todellista kumppanuuspolitiikkaa, jossa taloudellisista syistä tapahtuva maahanmuutto otetaan paremmin huomioon;

2.  ehdottaa, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön palauttamista tukevia järjestelyjä niitä henkilöitä varten, jotka eivät täytä tarvittavia ehtoja EU:n sinisen kortin myöntämiseksi.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö