PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 378kWORD 58k
30.5.2016
PE596.888v01-00
 
B8-0722/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl ilgalaikės migracijos srautų valdymo politikos


David Martin

Europos Parlamento rezoliucija dėl ilgalaikės migracijos srautų valdymo politikos  
B8-0722/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  primindamas, kad Europos Sąjungos lėšos, skirtos skubiam migracijos krizės valdymui, išnaudotos;

B.  kadangi nepaisoma valstybių narių migrantų priėmimo ir integracijos pajėgumų;

1.  mano, kad tam, kad būtų veiksmingiau stabdoma ekonominė imigracija, Komisija turi numatyti tikrą partnerystės su trečiosiomis šalimis politiką;

2.  siūlo, kad valstybės narės pradėtų taikyti grįžimą skatinančias pagalbos priemones asmenims, neatitinkantiems ES mėlynosios kortelės gavimo sąlygų.

Teisinė informacija - Privatumo politika