REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 378kWORD 58k
30.5.2016
PE596.888v01-00
 
B8-0722/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par migrācijas plūsmu ilgtermiņa pārvaldības politiku


Dominique Martin

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrācijas plūsmu ilgtermiņa pārvaldības politiku  
B8-0722/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  atgādinot, ka ir izsīkuši Eiropas Savienības budžeta līdzekļi, kas piešķirti migrācijas krīzes ārkārtas situāciju pārvaldībai;

B.  tā kā nav ievērotas dalībvalstu uzņemšanas un integrācijas spējas,

1.  uzskata, ka Komisijai ir jāparedz īsta politika partnerībai ar trešām valstīm, lai labāk ierobežotu ekonomisko imigrāciju;

2.  ierosina dalībvalstīm ieviest brīvprātīgas atgriešanās atbalsta mehānismus personām, kuras neatbilst ES zilās kartes saņemšanas nosacījumiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika