ONTWERPRESOLUTIE
PDF 147kWORD 58k
30.5.2016
PE596.888v01-00
 
B8-0722/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over een langetermijnbeleid inzake het beheer van de migratiestromen


Dominique Martin

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een langetermijnbeleid inzake het beheer van de migratiestromen   
B8-0722/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  eraan herinnerende dat de budgetten van de Europese Unie voor het spoedbeheer van de migratiecrisis op zijn;

B.  overwegende dat de onthaal- en integratiecapaciteiten van de lidstaten niet worden geëerbiedigd;

1.  is van mening dat de Commissie een echt partnerschapsbeleid moet plannen met de derde landen om de economische immigratie beter onder controle te houden;

2.  stelt voor dat maatregelen worden ingesteld voor de lidstaten voor de verlening van terugkeerhulp aan diegenen die niet voldoen aan de voorwaarden voor de verkrijging van de Europese blauwe kaart.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid