PROJEKT REZOLUCJI
PDF 304kWORD 59k
30.5.2016
PE596.888v01-00
 
B8-0722/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


na rzecz długoterminowej polityki zarządzania przepływami migracyjnymi


Dominique Martin

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego na rzecz długoterminowej polityki zarządzania przepływami migracyjnymi  
B8-0722/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  przypominając, że środki budżetowe Unii Europejskiej przeznaczone na pilne zarządzanie kryzysem migracyjnym zostały wyczerpane;

B.  mając na uwadze, że możliwości państw członkowskich w zakresie przyjmowania i integracji nie są uwzględniane;

1.  uważa, że Komisja musi rozważyć rzeczywistą politykę partnerstwa z państwami trzecimi w celu lepszego ograniczenia imigracji ekonomicznej;

2.  proponuje, aby państwa członkowskie wprowadziły rozwiązania mające na celu udzielanie pomocy w powrotach w przypadku osób, które nie spełniają warunków otrzymania niebieskiej karty UE.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności