NÁVRH UZNESENIA
PDF 238kWORD 59k
30.5.2016
PE596.888v01-00
 
B8-0722/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o dlhodobej politike riadenia migračných tokov


Dominique Martin

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o dlhodobej politike riadenia migračných tokov  
B8-0722/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  pripomínajúc, že rozpočet Európskej únie vyčlenený na núdzové riadenie migračnej krízy je vyčerpaný;

B.  keďže sa nerešpektuje kapacita členských štátov prijímať a integrovať utečencov;

1.  domnieva sa, že Komisia by mala vypracovať politiku skutočného partnerstva s tretími krajinami s cieľom účinnejšie obmedziť ekonomickú migráciu;

2.  navrhuje, aby členské štáty zaviedli opatrenia na pomoc pri návrate tých utečencov, ktorí nespĺňajú podmienky na získanie európskej modrej karty.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia