FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 150kWORD 57k
30.5.2016
PE596.888v01-00
 
B8-0722/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om en långsiktig politik för hantering av migrationsströmmarna


Dominique Martin

Förslag till Europaparlamentets resolution om en långsiktig politik för hantering av migrationsströmmarna  
B8-0722/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionens budgetmedel för den akuta hanteringen av migrationskrisen är uttömda.

B.  Medlemsstaternas mottagnings- och integrationskapacitet respekteras inte.

1.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör överväga en verklig partnerskapspolitik med tredjeländer för att den ekonomiska invandringen ska kunna tyglas bättre.

2.  Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna ska införa mekanismer för att hjälpa dem som inte uppfyller villkoren för att få EU-blåkort att återvända.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy