Návrh usnesení - B8-0723/2016Návrh usnesení
B8-0723/2016

  NÁVRH USNESENÍ o situaci ve Venezuele

  1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE

  Postup : 2016/2699(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0723/2016
  Předložené texty :
  B8-0723/2016
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8-0723/2016

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele

  (2016/2699(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že situace ve Venezuele je kvůli mnoha velmi rozmanitým faktorům extrémně napjatá;

  B.  vzhledem k tomu, že prudký propad ceny ropy, která je celkem vzato hlavním zdrojem devizových příjmů země, vedl k výraznému útlumu venezuelského hospodářství;

  C.  vzhledem k tomu, že inflace dosáhla 700 %, což je nejvyšší míra inflace na světě;

  D.  vzhledem k tomu, že dodávky základního spotřebního zboží, včetně potravin a léků, jsou naprosto nedostatečné, přičemž až 40 % domácího nebo dovezeného základního zboží, jehož cena je ze sociálních důvodů udržována na nízké úrovni, mizí na černém trhu se sousedními zeměmi;

  E.  vzhledem k tomu, že již dlouho požadované zvýšení přehnaně nízké ceny benzínu a liberalizace směnného kurzu měly rovněž negativní dopady na příjmy a přístup obyvatel ke zboží;

  F.  vzhledem k tomu, že bezprecedentní sucho způsobené fenoménem „el Niño“ dále zhoršuje situaci země; vzhledem k tomu, že rozhodnutí pokrývat 70 % celostátních potřeb energie na základě hydroelektráren společně se zanedbáním ostatních obnovitelných zdrojů energie vedla k současnému extrémnímu nedostatku energie a k přerušení činnosti soukromých podniků a státních úřadů;

  G.  vzhledem k tomu, že dne 13. května 2016 prodloužil venezuelský prezident Nicolás Maduro výjimečný stav o dalších 60 dní;

  H.  vzhledem k tomu, že parlamentní volby z prosince 2015 přinesly vítězství opozice, v neposlední řadě kvůli tomu, že velká část původních voličů PSUV se k volbám nedostavila, což vedlo k prvnímu případu koexistence činitelů z opačných politických táborů v rámci výkonné, soudní a legislativní moci;

  I.  vzhledem k tomu, že opozice zahájila proces referenda usilujícího o odvolání venezuelského prezidenta, což umožňuje venezuelská ústava z roku 1999, která stanoví, že je možné odvolat držitele jakékoli volené politické funkce na všech úrovních, jakmile uplynula polovina jejich mandátu;

  J.  vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětově ojedinělý mechanismus, který stanoví několik podmínek, včetně podmínky, že nejméně 1 % voličů v každém státu federace musí požádat o zahájení tohoto procesu, že 20 % oprávněných voličů musí požádat o konání referenda, že nejméně 25 % oprávněných voličů se musí k volbě dostavit a že proti danému funkcionáři musí hlasovat více lidí než hlasovalo pro jeho zvolení;

  K.  vzhledem k tomu, že řešení konfliktů násilnou cestou je výrazným rysem celého regionu v průběhu celého 20. století; vzhledem k tomu, že na všech úrovních veřejného života panuje značná míra násilí a že hrozí, že toto násilí zničí Venezuelu, v níž na rozdíl od většiny ostatních zemí v regionu neproběhla občanská válka;

  L.  vzhledem k tomu, že beztrestnost má ve Venezuele dlouhou tradici, přičemž odpovědnost za vraždy a masakry, jako byl ten, k němuž došlo v roce 1992 ve věznici ve městě Catia, nebyla dodnes vyvozena;

  M.  vzhledem k tomu, že za násilné události z roku 2014, kdy bylo zavražděno nejméně 43 osob, nebyl dodnes nikdo potrestán, přičemž komise pro pravdu by měla osvětlit zločiny spáchané v průběhu posledních desetiletí a umožnit konání standardních soudních procesů a uložení trestů;

  N.  vzhledem k tomu, že Unie jihoamerických národů (UNASUR) a Organizace amerických států (OAS) hrají v současnosti v rámci své iniciativy úlohu prostředníků a usilují o opětovné navázání politického dialogu v ústavou daném rámci; vzhledem k tomu, že bývalý španělský předseda vlády José Luis Rodriguez Zapatero vede za podpory ministra zahraničních věcí USA Johna Kerryho v této věci diplomatické úsilí;

  1.  naléhavě vybízí všechny zapojené strany, aby dále neprohlubovaly nestabilitu v zemi, vyvarovaly se jakéhokoli násilí, neopakovaly krveprolití způsobené násilnými demonstracemi na počátku roku 2015, dodržovaly zákony a zahájily vzájemný konstruktivní dialog v rámci právního státu a národní ústavy;

  2.  zdůrazňuje skutečnost, že je na venezuelském lidu, aby demokraticky rozhodl o sociálním a ekonomickém modelu země;

  3.  zdůrazňuje, že současná situace ve Venezuele by neměla být vnitrostátně využívána jinými státy pro domácí účely;

  4.  důrazně odsuzuje jakékoli výzvy, aby došlo k intervenci zaměřené na svrhnutí vlády (přičemž nejhorší variantu by představovala intervence vojenská), jak je dne 12. května 2016 v projevu v Miami vyjádřil bývalý kolumbijský prezident Alvaro Uribe; zdůrazňuje, že jakýkoli typ politické změny musí být proveden výhradně legální a volební cestou;

  5.  vyzývá všechny dotčené strany, aby vypracovaly plán na poskytování humanitární pomoci a na ukončení existence černého trhu, pašování a dalších činností, které narušují přístup k základnímu zboží, obzvláště pro chudší vrstvy venezuelské společnosti;

  6.  vítá úsilí, které vynakládají UNASUR a její generální tajemník Ernesto Samper, bývalý španělský premiér José Luis Rodríguez Zapatero, prezident Dominikánské republiky Leonel Fernández a prezident Panamy Martín Torrijos, s cílem podpořit národní dialog mezi zástupci venezuelské vlády a opozicí, kterou zastupuje koalice MUD;

  7.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiku Mogheriniovou, aby toto úsilí podpořila s cílem vrátit se k mírumilovnému vyjednávání a zabránit další eskalaci konfliktu;

  8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, venezuelské vládě a orgánům a Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění.