Διαδικασία : 2016/2699(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0723/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0723/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 483kWORD 76k
1.6.2016
PE596.889v01-00
 
B8-0723/2016

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP))


Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall, Barbara Lochbihler εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP))  
B8-0723/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για την Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι εξαιρετικά τεταμένη λόγω μιας σειράς από πολύ διαφορετικούς παράγοντες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου, το οποίο είναι γενικά η κύρια πηγή εσόδων της χώρας σε συνάλλαγμα, έχει οδηγήσει σε μεγάλη συρρίκνωση της εθνικής οικονομίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθωρισμός έχει ανέλθει στο 700 %, το υψηλότερο ποσοστό στον κόσμο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή βασικών καταναλωτικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και φαρμάκων, είναι εντελώς ανεπαρκής, αφού μέχρι και το 40 % των εγχωρίως παραγόμενων ή εισαγόμενων βασικών αγαθών, τα οποία διατηρούνται σε χαμηλές τιμές για κοινωνικούς λόγους, εξαφανίζονται στα κυκλώματα μαύρης αγοράς με τις γειτονικές χώρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η από μακρού αναμενόμενη αύξηση της υπερβολικά χαμηλής τιμής των καυσίμων και η απελευθέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας είχαν επίσης αρνητικές συνέπειες για το εισόδημα και την πρόσβαση σε αγαθά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνευ προηγουμένου ξηρασία που προκλήθηκε από το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» οδηγεί τη χώρα σε περαιτέρω ύφεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή να παράγεται το 70 % των ενεργειακών αναγκών της χώρας από υδροηλεκτρική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει οδηγήσει στην σημερινή μεγάλη ενεργειακή ανεπάρκεια και στο κλείσιμο τόσο ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και δημοσίων υπηρεσιών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Μαΐου 2016, ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Nicolás Maduro, παρέτεινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 60 ακόμη ημέρες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2015 έφεραν την νίκη της αντιπολίτευσης, ιδίως λόγω της μεγάλης αποχής εκ μέρους πρώην ψηφοφόρων του PSUV, με αποτέλεσμα μια πρωτόγνωρη μέχρι τότε συγκατοίκηση στην εκτελεστική, δικαστική και νομοθετική εξουσία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση έχει κινήσει διαδικασία για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος με σκοπό την ανάκληση της εντολής του προέδρου, όπως επιτρέπει το Σύνταγμα της Βενεζουέλας του 1999, που προβλέπει τη δυνατότητα ανάκλησης της εντολής όλων των αξιωματούχων σε όλα τα επίπεδα μετά το ήμισυ της θητείας τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διάταξη είναι μοναδική στον κόσμο και περιέχει διάφορους όρους, μεταξύ των οποίων ότι τουλάχιστον το 1 % του εκλογικού σώματος του κάθε ομόσπονδου κράτους οφείλει να ζητήσει την κίνηση της διαδικασίας, ότι το δημοψήφισμα πρέπει να ζητηθεί από το 20 % των εχόντων δικαίωμα ψήφου, ότι τουλάχιστον το 25 % των εχόντων δικαίωμα ψήφου πρέπει να ψηφίσει, και τέλος ότι πρέπει να ψηφίσουν κατά του προς ανάκληση αξιωματούχου περισσότεροι από όσους είχαν ψηφίσει υπέρ αυτού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίλυση των συγκρούσεων με βίαια μέσα αποτελεί εξέχον χαρακτηριστικό της περιοχής στο σύνολό της στη διάρκεια του 20ού αιώνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο υψηλός βαθμός βίας σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής εξακολουθεί να υφίσταται και απειλεί να καταστρέψει τη Βενεζουέλα, που δεν έχει υποφέρει από εμφύλιους πολέμους όπως υπέφεραν οι περισσότερες άλλες χώρες στην περιοχή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία έχει μακρά ιστορία στη Βενεζουέλα, ενώ ακόμη δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες για φόνους και σφαγές σαν εκείνη των φυλακών Catia το 1992·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βίαια γεγονότα του 2014, όταν δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 43 άνθρωποι, παραμένουν ατιμώρητα, ενώ η Επιτροπή Αλήθειας υποτίθεται ότι θα διαφώτιζε τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και θα άνοιγε το δρόμο για κανονικές δίκες και κυρώσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNASUR και ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (OAS) είναι επικεφαλής μιας διαμεσολαβητικής πρωτοβουλίας για την αποκατάσταση του πολιτικού διαλόγου στο πλαίσιο του Συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας José Luis Rodriguez Zapatero ηγείται διπλωματικών προσπαθειών που έχουν την υποστήριξη και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry·

1.  προτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να μην επιδεινώσουν την αστάθεια στη χώρα, να αποφύγουν κάθε μορφή βίας και να μην επαναλάβουν την αιματοχυσία που προκλήθηκε στις αρχές του 2015 από τις βίαιες διαδηλώσεις, να σεβαστούν το νόμο και να αρχίσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο εντός του πλαισίου του κράτους δικαίου και του Συντάγματος·

2.  υπογραμμίζει ότι εναπόκειται στον λαό της Βενεζουέλας να αποφασίσει με δημοκρατικό τρόπο για το κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο της χώρας·

3.  τονίζει ότι η σημερινή κατάσταση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κράτη εκτός Βενεζουέλας για εσωτερικούς τους λόγους·

4.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε έκκληση για επέμβαση με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης, και μάλιστα στρατιωτική επέμβαση, όπως ζήτησε ο πρώην Πρόεδρος της Κολομβίας Alvaro Uribe στις 12 Μαΐου 2016 σε μια ομιλία στο Μαϊάμι· επιμένει ότι οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή θα πρέπει να επιτευχθεί μόνο με νόμιμα μέσα και με εκλογές·

5.  καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταστρώσουν ένα σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας και να θέσουν τέλος στη μαύρη αγορά, στο λαθρεμπόριο και σε άλλες ενέργειες που καθυστερούν την πρόσβαση σε βασικά αγαθά, ιδίως για τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας στη Βενεζουέλα·

6.  επικροτεί τις προσπάθειες της UNASUR και του Γενικού Γραμματέα της Ernesto Samper, και τις προσπάθειες του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας José-Luis Rodríguez Zapatero, του πρώην Προέδρου της Δομινικανής Δημοκρατίας Leonel Fernandez, και του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας του Παναμά Martín Torrijos, για την προώθηση ενός εθνικού διαλόγου με εκπροσώπους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και της αντιπολίτευσης που εκπροσωπείται από το MUD·

7.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας κυρία Federica Mogherini, να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες επιστροφής στις ειρηνικές διαπραγματεύσεις και αποτροπής της περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και τις Αρχές της Βενεζουέλας καθώς και στη Συνέλευση EuroLat.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου