Procedūra : 2016/2699(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0723/2016

Pateikti tekstai :

B8-0723/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 402kWORD 70k
1.6.2016
PE596.889v01-00
 
B8-0723/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2016/2699(RSP))


Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2016/2699(RSP))  
B8-0723/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi padėtis Venesueloje yra ypač įtempta dėl daugelio labai skirtingų veiksnių;

B.  kadangi dėl naftos, už kurią šalis iš esmės gauna pagrindines užsienio valiutos pajamas, kainų krizės labai smuko nacionalinė ekonomika;

C.  kadangi infliacija pakilo iki 700 proc. ir yra didžiausia pasaulyje;

D.  kadangi labai trūksta pagrindinių vartojimo prekių, įskaitant maistą ir vaistus, o iki 40 proc. šalyje pagamintų arba importuotų pagrindinių prekių, kurioms dėl socialinių priežasčių nustatomos žemos kainos, dingsta juodojoje rinkoje su kaimyninėmis šalimis;

E.  kadangi ilgai lauktas pernelyg žemų benzino kainų pakilimas ir valiutos kurso liberalizavimas taip pat turėjo neigiamos įtakos pajamoms ir galimybei gauti prekių;

F.  kadangi El Ninjo srovės sukelta precedento neturinti sausra toliau niokoja šalį; kadangi dėl to, kad buvo nuspręsta 70 proc. šalies energijos poreikio tenkinti naudojant hidroelektrinių energiją, atsisakant kitų atsinaujinančiosios energijos išteklių, šiuo metu ypač trūksta energijos ir tenka uždaryti tiek privačias įmones, tiek valstybines įstaigas;

G.  kadangi 2016 m. gegužės 13 d. Venesuelos prezidentas Nicolás Maduro pratęsė nepaprastąją padėtį dar 60 dienų;

H.  kadangi 2015 m. gruodžio mėn. parlamento rinkimus laimėjo opozicija, ypač dėl to, kad didelė dalis anksčiau PSUV partiją palaikiusių rinkėjų susilaikė, todėl susidarė iki šiol nematytas vykdomosios, teisminės ir įstatymų leidžiamosios valdžios derinys;

I.  kadangi opozicija pradėjo referendumo procesą, siekdama panaikinti Venesuelos prezidento mandatą, kaip numatyta 1999 m. Venesuelos Konstitucijoje, kurioje nustatoma, kad praėjus pusei kadencijos galima panaikinti visų pareigūnų visų lygių mandatus;

J.  kadangi šis mechanizmas yra vienintelis toks pasaulyje ir apima kelias sąlygas, tarp jų tai, kad ne mažiau kaip 1 proc. rinkėjų kiekvienoje federalinėje valstijoje turi pateikti prašymą pradėti procesą, kad prašymą dėl referendumo turi pateikti 20 proc. balsavimo teisę turinčių asmenų, kad turi balsuoti ne mažiau kaip 25 proc. balsavimo teisę turinčių asmenų ir galiausiai kad prieš pareigūną, kurio mandatą siekiama panaikinti, turi balsuoti daugiau asmenų, nei balsavo už jį;

K.  kadangi konfliktų sprendimas smurtinėmis priemonėmis buvo ryški viso regiono charakteristika per visą XX amžių; kadangi smurto laipsnis toliau išlieka aukštas visais visuomeninio gyvenimo lygiais ir gali sunaikinti Venesuelą, kuri nenukentėjo nuo pilietinių karų kaip dauguma kitų šalių regione;

L.  kadangi Venesuelai nuo seno būdingas nebaudžiamumas, o atsakomybė už žmogžudystes ir žudynes, pavyzdžiui, įvykdytas 1992 m. Catia kalėjime, vis dar nenustatyta;

M.  kadangi žiaurūs 2014 m. įvykiai, kai buvo nužudyti mažiausiai 43 žmonės, toliau lieka nebaudžiami, nors tiesos komisija turėjo išaiškinti per pastaruosius dešimtmečius įvykdytus nusikaltimus ir nutiesti kelią įprastiems teismo procesams ir sankcijoms;

N.  kadangi Pietų Amerikos tautų sąjunga (UNASUR) ir Amerikos valstybių organizacija (AVO) šiuo metu vadovauja tarpininkavimo iniciatyvai, siekdamos atkurti politinį dialogą pagal konstituciją; kadangi buvęs Ispanijos prezidentas José Luis Rodriguez Zapatero vadovauja diplomatinėms pastangoms, kurias remia JAV valstybės sekretorius John Kerry;

1.  primygtinai ragina visas susijusias šalis nebedidinti šalies nestabilumo, vengti bet kokio smurto ir nekartoti kraujo praliejimo, koks kilo dėl 2015 m. pradžioje vykusių smurtinių demonstracijų, laikytis įstatymų ir pradėti konstruktyvų dialogą laikantis įstatymų ir šalies konstitucijos;

2.  pabrėžia tai, kad Venesuelos piliečiai turi priimti demokratinį sprendimą dėl šalies socialinio ir ekonominio modelio;

3.  primygtinai teigia, kad dabartine situacija neturėtų naudotis kitos valstybės savo atitinkamų šalių vidiniais tikslais;

4.  griežtai smerkia bet kokius raginimus kištis siekiant nuversti vyriausybę, blogiausiu atveju – taikant karinę intervenciją, kaip 2016 m. gegužės 12 d. savo kalboje Majamyje nurodė buvęs Kolumbijos prezidentas Alvaro Uribe; atkakliai tvirtina, kad bet kokie politiniai pokyčiai turi būti pasiekti tik teisėtomis ir rinkimų priemonėmis;

5.  ragina visas susijusias šalis rengti humanitarinės pagalbos planą ir sunaikinti juodąją rinką, kontrabandą ir kitą veiklą, kuria trukdoma gauti pagrindinių prekių, ypač neturtingesnėms Venesuelos visuomenės grupėms;

6.  palankiai vertina UNASUR ir jos generalinio sekretoriaus Ernesto Samper, buvusio Ispanijos prezidento José-Luis Rodríguez Zapatero, buvusio Dominikos Respublikos prezidento Leonelio Fernándezo ir buvusio Panamos prezidento Martíno Torrijoso pastangas skatinti nacionalinį dialogą su Venesuelos vyriausybės atstovais ir opozicija, kuriai atstovauja MUD sąjunga;

7.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicą Mogherini remti šias pastangas, siekiant grįžti prie taikių derybų ir išvengti tolesnio konflikto didėjimo;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Venesuelos vyriausybei ir valdžios institucijoms ir EUROLAT asamblėjai.

Teisinė informacija - Privatumo politika