Procedură : 2016/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0723/2016

Texte depuse :

B8-0723/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 399kWORD 71k
1.6.2016
PE596.889v01-00
 
B8-0723/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP))


Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall, Barbara Lochbihler în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP))  
B8-0723/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația din Venezuela este extrem de tensionată, din cauza unor factori foarte diferiți;

B.  întrucât implozia prețului petrolului, care reprezintă, în general, principalul venit în monedă străină al țării, a dus la o contracție puternică a economiei naționale;

C.  întrucât inflația a crescut la 700 %, nivelul cel mai ridicat din lume;

D.  întrucât furnizarea de bunuri de consum de bază, inclusiv alimente și medicamente, este total insuficientă, până la 40 % din bunurile de bază produse în țară sau importate, care sunt menținute la prețuri scăzute din motive sociale, dispărând pe piață neagră cu țările vecine;

E.  întrucât creșterea cerută de mult timp a prețului excesiv de scăzut al benzinei și liberalizarea cursului de schimb au avut, de asemenea, efecte negative asupra veniturilor și accesului la bunuri;

F.  întrucât seceta fără precedent cauzată de fenomenul El Niño are, de asemenea, consecințe nefaste pentru țară; întrucât opțiunea de a produce 70 % din necesarul de energie din energia hidroelectrică, neglijând-se alte surse regenerabile de energie, a dus la actuala penurie extremă de energie și la închiderea atât a firmelor private, cât și a instituțiilor publice;

G.  întrucât, la 13 mai 2016, președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a prelungit starea de urgență pentru alte 60 de zile;

H.  întrucât alegerile parlamentare din decembrie 2015 au adus victoria opoziției, nu în ultimul rând din cauza absenteismului masiv al foștilor votanți ai PSUV, ceea ce a condus la o coabitare inedită la nivelul puterii legislative, judiciare și executive;

I.  întrucât opoziția a inițiat un proces de referendum pentru revocarea mandatului președintelui venezuelean, după cum permite Constituția Venezuelei din 1999, care prevede posibilitatea de a revoca mandatele tuturor celor care au funcții publice, la toate nivelurile, după ce au îndeplinit cel puțin jumătate de mandat;

J.  întrucât acest mecanism este unic în lume și conține o serie de condiții, inclusiv ca cel puțin 1 % din alegători în fiecare stat federal să solicite inițierea procesului, ca 20 % din persoanele cu drept de vot să ceară referendumul, ca cel puțin 25 % dintre cei cu drept de vot să facă acest lucru și, în sfârșit, ca numărul celor care votează împotriva titularului de mandat supus revocării să fie mai mare decât numărul celor care au votat pentru alegerea sa;

K.  întrucât rezolvarea conflictelor prin mijloace violente a reprezentat o caracteristică majoră a întregii regiuni în secolul 20; întrucât acest grad ridicat de violență la toate nivelurile vieții publice continuă să existe și amenință să distrugă Venezuela, țară care nu a suferit de războaie civile, spre deosebire de majoritatea celorlalte țări din regiune;

L.  întrucât impunitatea are o tradiție îndelungată în Venezuela, iar responsabilitatea pentru asasinate și masacre, precum cel din închisoarea de la Catia din 1992, nu a fost încă stabilită;

M.  întrucât după evenimentele violente din 2014, când au fost ucise cel puțin 43 de persoane, încă nu a fost nimeni pedepsit, iar comisia pentru aflarea adevărului ar trebui să clarifice crimele comise în ultimele decenii și să deschidă calea unei normalizări a proceselor și sancțiunilor;

N.  întrucât UNASUR și Organizația Statelor Americane conduc în prezent o inițiativă de mediere pentru reluarea dialogului politic într-un cadru constituțional; întrucât fostul președinte spaniol José Luis Rodriguez Zapatero conduce eforturile diplomatice sprijinite de Secretarul de stat al SUA, John Kerry,

1.  îndeamnă toate părțile implicate să nu agraveze și mai mult instabilitatea din țară, să evite toate formele de violență și să nu repete vărsările de sânge petrecute la demonstrațiile violente de la începutul anului 2015, să respecte legea și să se implice într-un dialog constructiv, cu respectarea statului de drept și a constituției naționale;

2.  subliniază că este la latitudinea poporului Venezuelei să decidă democratic modelul social și economic al țării;

3.  insistă ca situația actuală să nu fie folosită de alte state pentru rațiuni interne specifice statelor respective;

4.  condamnă ferm orice cerere de intervenție care urmărește răsturnarea guvernului, în cazul cel mai grav, prin intervenție militară, după cum a solicitat fostul președinte columbian Alvaro Uribe la 12 mai 2016, într-un discurs ținut la Miami; insistă ca toate tipurile de schimbări politice să fie realizate prin mijloace juridice și electorale;

5.  invită toate părțile implicate să elaboreze un plan de ajutor umanitar și să elimine piața neagră, contrabanda și alte acțiuni care blochează accesul la bunurile de bază, în special pentru categoriile cele mai sărace ale societății venezuelane;

6.  salută eforturile depuse de UNASUR, de Secretarul său General, Ernesto Samper, de foștii președinți ai Spaniei, José-Luis Rodríguez Zapatero, ai Republicii Dominicane, Leonel Fernández, al Panama, Martín Torrijos, pentru a promova un dialog național cu reprezentanții guvernului din Venezuela și opoziției reprezentate de MUD;

7.  invită Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, să sprijine aceste eforturi pentru a se reveni la negocieri pașnice și pentru a se evita o nouă escaladare a conflictului;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și autorităților din Venezuela și Adunării EuroLat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate