Postup : 2016/2699(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0723/2016

Predkladané texty :

B8-0723/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 260kWORD 69k
1.6.2016
PE596.889v01-00
 
B8-0723/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2016/2699(RSP))


Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2016/2699(RSP))  
B8-0723/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia vo Venezuele je mimoriadne napätá z dôvodu niekoľkých a rôznych faktorov;

B.  keďže výrazný pokles ceny ropy, ktorá je zďaleka hlavným zdrojom devízových príjmov krajiny, viedol k výraznému zmenšeniu národného hospodárstva;

C.  keďže inflácia dosiahla 700 %, čo je najvyššia miera na svete;

D.  keďže zásobovanie základným spotrebným tovarom vrátane potravín a liekov je úplne nedostatočné, pričom až 40 % základných tovarov vyrobených v krajine alebo dovezených, ktorých ceny sa zo sociálnych dôvodov udržiavajú na nízkej úrovni, mizne na čiernom trhu so susednými krajinami;

E.  keďže dlho požadované zvýšenie príliš nízkych cien benzínu a liberalizácia výmenného kurzu majú tiež negatívny vplyv na príjmy a prístup k tovarom;

F.  keďže nebývalé sucho vyvolané javom el Niño tiež zhoršuje situáciu v krajine; keďže voľba vyrábať 70 % potrieb energie krajiny v hydroelektrárňach, pričom sa zanedbali ostatné obnoviteľné zdroje energie, viedla k súčasnému mimoriadnemu nedostatku energie a zatvoreniu súkromných spoločností aj verejných úradov;

G.  keďže 13. mája 2016 venezuelský prezident Nicolás Maduro predĺžil výnimočný stav o ďalších 60 dní;

H.  keďže parlamentné voľby v decembri 2015 vyhrala opozícia, a to aj vďaka vysokej neúčasti bývalých voličov PSUV, čo viedlo k doteraz nepoznanému spolupôsobeniu výkonnej, súdnej a legislatívnej moci;

I.  keďže opozícia iniciovala proces referenda o zrušení mandátu venezuelského prezidenta, čo umožňuje venezuelská ústava z roku 1999, podľa ktorej sa môže zrušiť mandát všetkých držiteľov funkcií na všetkých úrovniach po uplynutí polovice ich mandátu;

J.  keďže tento mechanizmus je vo svete jedinečný a zahŕňa niekoľko podmienok, napríklad že najmenej 1 % elektorátu v každom federálnom štáte musí požiadať o začatie tohto postupu, že 20 % oprávnených voličov musí požiadať o referendum, že najmenej 25 % oprávnených voličov musí odvoliť a nakoniec, že viac ľudí musí voliť za odvolanie držiteľa funkcie ako za jeho zotrvanie;

K.  keďže riešenie sporov násilím bolo charakteristické pre celý región počas celého 20. storočia; keďže tento častý výskyt násilia na všetkých úrovniach verejného života stále pokračuje a hrozí ničením Venezuely, v ktorej neboli občianske vojny ako v iných krajinách regiónu;

L.  keďže beztrestnosť má vo Venezuele dlhú históriu, pričom zodpovednosť za vraždy a masakry, ako napríklad vo väzení Catia v roku 1992, stále nebola vyvodená;

M.  keďže v prípade násilných udalostí z roku 2014, keď bolo zabitých najmenej 43 ľudí, stále platí beztrestnosť, pričom komisia pre zistenie pravdy by mala objasniť trestné činy spáchané v posledných desaťročiach a umožniť uskutočnenie riadnych procesov a vyvodenie trestov;

N.  keďže Únia juhoamerických národov (UNASUR) a Organizácia amerických štátov (OAS) v súčasnosti vedú sprostredkovaciu iniciatívu s cieľom obnoviť politický dialóg v ústavnom rámci; keďže bývalý španielsky prezident José Luis Rodriguez Zapatero vedie diplomatické úsilie s podporou ministra zahraničných vecí USA Johna Kerryho;

1.  nalieha na všetky zainteresované strany aby ďalej neprehlbovali nestabilitu v krajine, aby predchádzali akémukoľvek násiliu a aby neopakovali prelievanie krvi, aké na začiatku roka 2015 vyvolali násilné demonštrácie, aby dodržiavali zákon a nadviazali konštruktívny dialóg v rámci zásad právneho štátu a ústavy štátu;

2.  zdôrazňuje skutočnosť, že o sociálnom a ekonomickom modeli krajiny musia demokraticky rozhodnúť občania Venezuely;

3.  trvá na tom, že súčasnú situáciu by nemali využívať iné štáty na svoje ciele vo vlastných krajinách;

4.  dôrazne odsudzuje všetky výzvy na zásah zameraný na zvrhnutie vlády, a už vôbec nie vojenskou silou, ako sa vyjadril bývalý kolumbijský prezident Alvaro Uribe 12. mája 2016 počas prejavu v Miami; trvá na tom, že akákoľvek politická zmena musí byť dosiahnutá len zákonnou cestou a prostredníctvom volieb;

5.  vyzýva všetky zainteresované strany, aby vypracovali plán humanitárnej pomoci a ukončili fungovanie čierneho trhu, pašovania a ďalších aktivít, ktoré zabraňujú prístupu k základným potravinám, najmä pre chudobnejšie vrstvy venezuelskej spoločnosti;

6.  víta úsilie UNASUR a jej generálneho tajomníka Ernesta Sampera a bývalého španielskeho prezidenta Josého-Luisa Rodrígueza Zapatera, bývalého prezidenta Dominikánskej republiky Leonela Fernándeza a bývalého prezidenta Panamy Martína Torrijosa o presadzovanie národného dialógu so zástupcami venezuelskej vlády a opozície zastúpenej MUD;

7.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogheriniovú, aby toto úsilie podporila s cieľom dosiahnuť návrat k pokojným rokovaniam a predísť ďalšej eskalácii konfliktu;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a orgánom Venezuely a zhromaždeniu Eurolat.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia