Prijedlog rezolucije - B8-0724/2016Prijedlog rezolucije
B8-0724/2016

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Venezueli

  1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Angel Dzhambazki u ime Kluba zastupnika ECR-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0700/2016

  Postupak : 2016/2699(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0724/2016
  Podneseni tekstovi :
  B8-0724/2016
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-0724/2016

  Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Venezueli

  (2016/2699(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Venezueli, posebno onu od 27. veljače 2014. o stanju u Venezueli[1], onu od 18. prosinca 2014. o progonu demokratske oporbe u Venezueli[2] i onu od 12. ožujka 2015. o stanju u Venezueli[3],

  –  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Venezueli od 10. svibnja 2016.,

  –  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

  –  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, čija je potpisnica i Venezuela,

  –  uzimajući u obzir pismo glavnog tajnika Organizacije američkih država od 18. svibnja 2016.,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da i Vlada i Vrhovni sud Venezuele ometaju zakonodavne ovlasti Nacionalne skupštine izabrane u prosincu 2015., u kojoj većinu ima demokratska oporba, čime ugrožavaju ravnotežu moći nužnu u državi s vladavinom prava;

  B.  budući da su odluke poput onih o proglašavanju i potvrđivanju stanja izuzeća i izvanrednog gospodarskog stanja, lišavanju Nacionalne skupštine ovlasti nadzora nad provedbom politika, nepriznavanju ustavnih ovlasti Nacionalne skupštine u pogledu opoziva imenovanih sudaca Vrhovnog suda, proglašavanju izmjena Zakona o Središnjoj banci Venezuele neustavnima i privremenom ukidanju članaka Poslovnika Nacionalne skupštine, među ostalim, u suprotnosti sa zakonodavnim ovlastima Nacionalne skupštine, pri čemu se ne poštuje ravnoteža moći ključna u državi s vladavinom prava;

  C.  budući da je 29. ožujka 2016. Nacionalna skupština donijela Zakon o amnestiji i nacionalnom pomirenju kako bi oslobodila političke zatvorenike, od kojih je većina zatvorena bez suđenja ili pravomoćne presude; budući da je 11. travnja 2016. Vrhovni sud taj zakon proglasio neustavnim;

  D.  budući da Vlada Venezuele ima potpunu kontrolu nad pravosuđem i izbornim povjerenstvom u toj zemlji, što predstavlja očito kršenje načela neovisnosti i diobe vlasti koje odlikuje demokratske države s vladavinom prava;

  E.  budući da je demokratska oporba pokrenula ustavno utemeljen postupak kojim se omogućuje da se javni dužnosnici razriješe dužnosti po isteku 50 % njihova mandata te je prikupila i Državnom izbornom povjerenstvu dostavila 1,8 milijuna potpisa, mnogo više od 198 tisuća potrebnih za ustavno priznavanje tog postupka;

  F.  budući da je Luis Almagro, glavni tajnik Organizacije američkih država, pozvao predsjednika Venezuele da prestane podrivati parlament u kojemu većinu ima oporba, da oslobodi „ljude koje drži iza rešetaka zbog njihovih ideja” te da omogući da se referendum o opozivu održi ove godine;

  G.  budući da do političkih sukoba dolazi u kontekstu sve veće ekonomske nesigurnosti za većinu stanovnika Venezuele, suočenih s nedostatkom osnovnih namirnica i lijekova, bolnicama koje propadaju, nestašicom vode i električne energije, raširenom korupcijom, naglim rastom inflacije i sve prisutnijim (političkim) nasiljem;

  1.  izražava duboku zabrinutost zbog ozbiljnog pogoršanja vladavine prava, demokracije i društveno-gospodarskog stanja u Venezueli;

  2.  strogo osuđuje upotrebu državnih ovlasti, osobito ovlasti pravosuđa i Državnog izbornog povjerenstva, za pogrešno tumačenje i nepoštovanje zakonodavnih akata koje je Nacionalna skupština, parlament Venezuele, donijela u skladu sa zakonom, čime se postupa suprotno volji koju je narod Venezuele izrazio na izborima 6. prosinca 2015.;

  3.  poziva Vladu Venezuele da poštuje vladavinu prava, ljudska prava, među kojima i pravo na mirno prosvjedovanje, te načelo diobe vlasti, što su sve odlike demokratskog društva;

  4.  apelira na Vladu Venezuele da smjesta oslobodi sve političke zatvorenike;

  5.  potiče Vladu Venezuele i tijela javne vlasti da poštuju Ustav, uključujući pravne i priznate mehanizme i postupke kako bi se do kraja 2016. mogao pokrenuti Ustavom Venezuele predviđeni postupak za opoziv predsjednika;

  6.  potiče sve uključene strane da prebrode ovo iznimno teško stanje u Venezueli uz pomoć ustavnih, miroljubivih i demokratskih rješenja koja se temelje na dijalogu;

  7.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da surađuje s latinskoameričkim zemljama te regionalnim i međunarodnim organizacijama kako bi mehanizmi dijaloga, nacionalnog pomirenja i posredovanja u Venezueli bili u službi miroljubivog, demokratskog i ustavnog rješenja krize koja trenutačno vlada u zemlji;

  8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vladi i Nacionalnoj skupštini Bolivarijanske Republike Venezuele, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i glavnom tajniku Organizacije američkih država.