Процедура : 2016/2699(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0725/2016

Внесени текстове :

B8-0725/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 478kWORD 75k
1.6.2016
PE596.891v01-00
 
B8-0725/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението във Венецуела  (2016/2699(RSP))


Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Изабела Адинолфи, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венецуела  (2016/2699(RSP))  
B8-0725/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид изявлението от 5 януари 2016 г. на говорителя на ЕСВД относно началото на мандата на новото Национално събрание на Венецуела,

–  като взе предвид Междуамериканската демократична харта,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Конституцията на Венецуела и по-специално членове 72 и 233 от нея,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че задълбочаващата се икономическа криза във Венецуела, в съчетание с политическото напрежение между правителството и новоизбрания парламент, се превърна в истинска криза с нарастващи нива на недоволство и насилие в цялата страна;

Б.  като има предвид, че, въпреки че притежава най-големите залежи на нефт в света, Венецуела е на прага на икономическа разруха поради срива на икономиката през последните години и стремглавото нарастване на инфлацията; като има предвид, че положението е особено тежко за населението, тъй като е налице сериозен недостиг на продукти от първа необходимост като храна и лекарства, като подаването на електроенергия също е подложено на ограничения;

В.  като има предвид, че вече критичната ситуация се изостря от резкия спад на цените на петрола и от най-силното засушаване в страната от 1969 г. насам;

Г.  като има предвид, че Кръглата маса на демократичното обединение“ (MUD), дясноцентристка опозиционна партия, спечели парламентарните избори на 6 декември 2015 г. с мнозинство от две трети, което да им позволява да направят промени в конституцията;

Д.  като има предвид, че на 2 май 2016 г. MUD внесе петиция, която съдържа 1,85 милиона подписа, много над 200 000 подписа, изисквани от Конституцията, в която се призовава за референдум за отстраняване на действащия президент Николас Мадуро; като има предвид, че правителството се противопоставя на референдума;

Е.  като има предвид, че въпросният референдум е тристепенен процес; като има предвид, че след като е отговорила на изискванията на първия етап от процеса опозицията изчаква Националният избирателен съвет (CNE) да предостави необходимите документи, за да се пристъпи към втория етап, при който ще се изисква подпис от 20 % от населението; като има предвид, че CNE разкри нередности при събирането на подписи;

Ж.  като има предвид, че на 18 май 2016 г. венецуелската опозиция организира шествие в Каракас в подкрепа на референдума за отстраняване на президента, като призова CNE да не забавя преднамерено процеса на референдума; като има предвид, че възникнаха няколко произшествия, когато венецуелската национална гвардия използва сълзотворен газ в сблъсъците с демонстрантите; като има предвид, че няма данни за жертви;

З.  като има предвид, че на 13 май 2016 г. президентът Мадуро издаде указ за налагане на 60-дневно извънредно положение; като има предвид, че въпреки протестите на опозицията, Върховният съд на Венецуела постанови, че извънредното положение е конституционно поради „извънредните социални, икономически, политически, природни и екологични обстоятелства, които се отразяват сериозно на националната икономика“;

И.  като има предвид, че приетите от правителството мерки позволяват на въоръжените сили и местните комитети да разпределят и продават храни и да намаляват продължителността на работната седмица в частния сектор — мярка, която вече е предприета в публичния сектор — в опит за преодоляване на кризата на електроенергия; като има предвид, че новите мерки позволяват също на правителството да поеме контрола върху основни стоки и услуги;

Й.  като има предвид, че няколко дружества са преустановили дейността си във Венецуела в резултат на икономическата ситуация; като има предвид, че президентът Мадуро заплаши да национализира предприятия, които прекратяват дейността си;

К.  като има предвид, че на 28 май 2016 г. опозицията във Венецуела и висши правителствени длъжностни лица се срещнаха под егидата на Съюза на южноамериканските нации, в присъствието на група медиатори, с цел да се положат основите за диалог; като има предвид, че има сведения за липсата на пряк контакт между правителството и опозицията, тъй като диалогът е бил воден чрез посредници;

Л.  като има предвид, че на 31 май 2016 г. Организацията на американските държави се позова на своята демократична харта, за да преразгледа политическата ситуация във Венецуела на заседание на своя постоянен Съвет, по време на което да се разгледа проблема във връзка с „нарушаването на конституционния ред и тежкото въздействие върху демократичния ред в Боливарска република Венецуела“;

1.  подкрепя венецуелския народ в тези трудни моменти; припомня на всички участници в политическия процес, че в условията на влошаваща се икономическа криза първата им отговорност е народът и защитата на неговото благоденствие;

2.  настоятелно призовава правителството да не използва извънредното положение, за да потуши несъгласието и да блокира процеса, свързан с референдума, а вместо това да го използва като истински инструмент за подпомагане на отчаяното население да посрещне основните си нужди, и по-специално да има достъп до лекарства, медицински грижи и продукти, необходими за оцеляване;

3.  подкрепя посредническите действия на международната общност относно Венецуела и приветства започването на преговори с помощта на посредничеството на Доминиканската република, като възможност за преодоляване на политическото напрежение; изразява твърдото си убеждение, че макар преговорите с посредник да са изходна точка, преките преговори между страните биха били от полза за бъдещето на страната;

4.  счита, че националният политически диалог е единственият начин за преодоляване на извънредното положение във Венецуела; счита, че приоритетът на всички политически сили следва да бъде да се дадат конкретни отговори на хората, които са засегнати от липсата на достъп до основни продукти като храна и лекарства;

5.  призовава международната общност да подкрепи откровен и открит диалог между основните участници на правителството и опозицията и да не действа по начин, който би могъл да изостри положението още повече; призовава Европейския съюз да имат готовност да даде своя принос за процеса;

6.  призовава както правителството, така и опозицията, да не включват армията в политическите спорове, като подчертава свързаните с това рискове;

7.  счита, че политическата класа не може да пренебрегне волята на народа, но подчертава, че всяка инициатива, включително процесът, иницииран от опозицията с искане за провеждане на референдум за отстраняване на президента, следва да бъде изцяло в съответствие с процедурите, предвидени в Конституцията;

8.  призовава CNE да продължи независимата си роля на надзор и гарантиране на прозрачността на референдума в съответствие с Конституцията, да не забавя процеса на преглед на подписите и да позволи преминаване към втория етап от процеса, който води до провеждането на референдум за отстраняване; призовава политическите партии да не влияят върху конституционния процес на референдума за отстраняване;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, на правителството и Националното събрание на Боливарска република Венецуела, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на генералния секретар на Организацията на американските държави.

 

Правна информация - Политика за поверителност