Postup : 2016/2699(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0725/2016

Předložené texty :

B8-0725/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 173kWORD 72k
1.6.2016
PE596.891v01-00
 
B8-0725/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2016/2699(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2016/2699(RSP))  
B8-0725/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 5. ledna 2016 o slavnostním zahájení činnosti nového venezuelského Národního shromáždění;

–  s ohledem na Meziamerickou demokratickou chartu,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na venezuelskou ústavu a zejména na články 72 a 233 této ústavy;

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v důsledku prohlubující se ekonomické krize znásobené bezvýchodným sporem mezi vládou a nově zvoleným parlamentem se Venezuela dostala do mimořádně kritické situace, kdy v celé zemi roste nespokojenost a násilí;

B.  vzhledem k tomu, že ačkoliv Venezuela vlastní největší zásoby ropy na světě, následkem zhroucení ekonomiky, k němuž došlo před několika lety, a nebývale vysoké inflace se nyní ocitá na pokraji ekonomického kolapsu; vzhledem k tomu, že obzvláště zoufalá je tato situace pro obyvatelstvo, neboť panuje absolutní nedostatek základních potřeb, jako jsou potraviny a léky, a i dodávky elektrické energie jsou na příděl;

C.  vzhledem k tomu, že již tak kritická situace se ještě zhoršila po prudkém poklesu cen ropy a nejhorším suchu, jaké zemi postihlo od roku 1969;

D.  vzhledem k tomu, že středopravicová opoziční strana Koalice pro demokratickou unii (MUD) zvítězila v legislativních volbách dne 6. prosince 2015 dvoutřetinovou většinou hlasů, což by jí umožnilo provést změny v ústavě;

E.  vzhledem k tomu, že dne 2. května 2016 předložila MUD petici s 1,85 milionu podpisů, což značně překračuje hranici 200 000 podpisů stanovenou ústavou, a že v této petici požaduje odvolací referendum o sesazení úřadujícího prezidenta Nicoláse Madura; vzhledem k tomu, že vláda se staví proti uspořádání referenda;

F.  vzhledem k tomu, že odvolací referendum je třífázový proces; vzhledem k tomu, že poté, co opozice úspěšně prošla první fází petičního procesu, nyní čeká, až Národní volební rada poskytne doklady nezbytné k přechodu do druhé fáze, v níž bude nutné shromáždit podpisy 20 % obyvatelstva; vzhledem k tomu, že Národní volební rada poukázala na nesrovnalosti, k nimž došlo při shromažďování podpisů;

G.  vzhledem k tomu, že dne 18. května 2016 uspořádala venezuelská opozice na podporu odvolacího referenda pochod ulicemi Caracasu, při němž Národní volební radu vyzvala, aby průběh referenda záměrně nemařila; vzhledem k tomu, že když venezuelská Národní garda použila při střetech s demonstranty slzný plyn, došlo k několika incidentům; vzhledem k tomu, že se neobjevily žádné zprávy o případných obětech;

H.  vzhledem k tomu, že dne 13. května 2016 vydal prezident Maduro dekret o zavedení šedesátidenního výjimečného stavu; vzhledem k tomu, že navzdory protestům opozice venezuelský Nejvyšší soud rozhodl, že tento výjimečný stav je v souladu s ústavou s ohledem na „mimořádné sociální, ekonomické, politické, přirozené a ekologické okolnosti, které mají závažný dopad na ekonomiku země“;

I.  vzhledem k tomu, že opatření přijatá vládou umožňují, aby v zájmu překonání energetické krize byly distribuce a prodej potravin zajišťovány ozbrojenými silami a místními výbory a aby byl v soukromém sektoru zkrácen pracovní týden, jak již bylo učiněno v sektoru veřejném; vzhledem k tomu, že nová opatření vládě rovněž umožňují převzetí kontroly nad základním zbožím a základními službami;

J.  vzhledem k tomu, že v důsledku ekonomické situace zastavila již řada podniků ve Venezuele svou činnost; vzhledem k tomu, že prezident Maduro pohrozil, že podniky, které zastaví provoz, budou znárodněny;

K.  vzhledem k tomu, že dne 28. května 2016 se pod záštitou Unie jihoamerických národů a za přítomnosti skupiny zprostředkovatelů uskutečnilo setkání venezuelské opozice s nejvyššími vládními představiteli, které se mělo stát základem k navázání dialogu; vzhledem k tomu, že vláda nebyla údajně s opozicí v přímém kontaktu, neboť dialog probíhal pomocí zprostředkovatelů;

L.  vzhledem k tomu, že Organizace amerických států (OAS) dne 31. května 2016 s odvoláním na svou demokratickou chartu prohlásila, že politickou situaci ve Venezuele přezkoumá na zasedání své Stálé rady, na němž se „bude zabývat porušením ústavního pořádku a závažnými dopady na demokratický řád v Bolívarovské republice Venezuela“;

1.  stojí v těchto těžkých časech při venezuelském lidu; připomíná všem politickým aktérům, že v době prohlubující se ekonomické krize mají v prvé řadě odpovědnost vůči občanům své země a za ochranu jejich dobrých životních podmínek;

2.  naléhavě vyzývá vládu, aby výjimečný stav nevyužívala k potlačení projevů nesouhlasu a blokování referenda, ale jako nástroj, kterým by zoufalému obyvatelstvu skutečně pomohla uspokojit jeho základní potřeby, zejména získat přístup k lékům, zdravotní péči a ke zboží potřebnému k přežití;

3.  podporuje zprostředkovatelskou činnost, kterou na pomoc Venezuele vyvíjí mezinárodní společenství, a vítá zahájení zprostředkovaných rozhovorů v Dominikánské republice jako příležitost překonat politickou patovou situaci; je pevně přesvědčen o tom, že zatímco zprostředkované rozhovory jsou výchozím bodem, přímé jednání obou stran by bylo přínosné pro budoucnost země;

4.  domnívá se, že jedinou cestou, jak překonat ve Venezuele výjimečný stav, je národní dialog; je toho názoru, že pro všechny politické síly by mělo být prioritou poskytnutí konkrétních odpovědí občanům, kteří trpí v důsledku nedostatku základních produktů, jako jsou potraviny a léky;

5.  vyzývá mezinárodní společenství, aby podporovalo upřímný a otevřený dialog mezi hlavními představiteli vlády a opozice a aby nepodnikalo žádné kroky, které by mohly situaci ještě vyostřit; vyzývá Evropskou unii, aby byla připravena k tomuto procesu přispět;

6.  vyzývá vládu i opozici, aby do politických sporů nezapojovaly armádu, a poukazuje na rizika, k nimž by takový krok vedl;

7.  domnívá se, že politická třída nemůže ignorovat vůli lidu, ale zdůrazňuje, že každá iniciativa by měla být plně v souladu s postupy stanovenými ústavou, a to i proces, který opozice zahájila svým požadavkem odvolacího referenda;

8.  vyzývá Národní volební radu, aby i nadále plnila svou nezávislou funkci, totiž vykonávala dohled nad referendem a zajišťovala jeho transparentnost v souladu s ústavou, aby neblokovala přezkum podpisů a umožnila zahájení druhé fáze procesu, na jejímž základě by odvolací referendum mohlo začít; vyzývá politické strany, aby ústavní proces odvolacího referenda neovlivňovaly;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí