Eljárás : 2016/2699(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0725/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0725/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 260kWORD 75k
1.6.2016
PE596.891v01-00
 
B8-0725/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a venezuelai helyzetről  (2016/2699(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről  (2016/2699(RSP))  
B8-0725/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EKSZ szóvivőjének 2016. január 5-i, az új venezuelai nemzetgyűlés megalakulásáról szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel az Amerikaközi Demokratikus Chartára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel Venezuela alkotmányára, és különösen annak 72. és 233. cikkére;

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az egyre súlyosbodó venezuelai gazdasági válság a kormány és az újonnan megválasztott parlament közötti politikai patthelyzettel együtt egy totális válsághoz vezetett, és az ország egész területén fokozódott az elégedetlenség és az erőszak;

B.  mivel Venezuela annak ellenére, hogy a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkezik, a gazdasági csőd szélén áll amiatt, hogy az elmúlt években összeomlott a gazdaság és az egekbe szökött az infláció; mivel a helyzet különösen aggasztó a lakosság számára az alapvető szükségleti cikkek, például az élelmiszerek és a gyógyszerek súlyos hiánya miatt, továbbá a villamos energiát is korlátozzák;

C.  mivel a már eleve kritikus helyzetet tovább súlyosbította az olajárak zuhanása és az ország által 1969 óta tapasztalt legsúlyosabb aszály;

D.  mivel a Demokratikus Egység Kerekasztal ellenzéki párt jobbközép koalíciója kétharmados többséggel győzött a 2015. december 6-i parlamenti választásokon, ami lehetővé tenné számukra az alkotmány módosítását;

E.  mivel 2016. május 2-án a Demokratikus Egység Kerekasztal benyújtott egy 1,85 millió aláírást tartalmazó, Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök eltávolításáról szóló népszavazás kiírására irányuló petíciót, amelyet az alkotmányban előírt 200 000-nél jóval többen írtak alá; mivel a kormány ellenzi a népszavazást;

F.  mivel a visszahívásról szóló népszavazás háromszakaszos folyamat; mivel a petíciós eljárás első szakaszának teljesítését követően az ellenzék arra vár, hogy az Országos Választási Tanács (CNE) rendelkezésre bocsássa a második szakaszhoz szükséges dokumentumokat, amely szakaszban a lakosság 20%-ának aláírására van szükség; mivel CNE az aláírások gyűjtésével kapcsolatos szabálytalanságokat kifogásolt;

G.  mivel a venezuelai ellenzék 2016. május 18-án Caracasban felvonulást szervezett a visszahívásról szóló népszavazás mellett, és felszólította a CNE-t, hogy ne akassza meg szándékosan a népszavazási folyamatot; mivel több olyan incidens fordult elő, ahol a venezuelai nemzeti gárda könnygázt használt a tüntetőkkel való összecsapások során; mivel sérülésekről nem számoltak be;

H.  mivel Maduro elnök 2016. május 13-án rendeletet adott ki egy 60 napos szükségállapot bevezetéséről; mivel az ellenzéki tüntetések ellenére a venezuelai legfelsőbb bíróság megállapította, hogy a szükségállapot „a nemzetgazdaságot súlyosan érintő rendkívüli társadalmi, gazdasági, politikai, természeti és ökológiai körülmények” miatt alkotmányos;

I.  mivel a kormány által elfogadott intézkedések lehetővé teszik a fegyveres erők és a helyi bizottságok számára élelmiszerek elosztását és értékesítését, valamint a magánszektorban a heti munkaidő csökkentését – amely intézkedés a közszférában már megtörtént – a villamosenergia-válság leküzdése érdekében; mivel az új intézkedések azt is lehetővé teszik a kormány számára, hogy ellenőrzése alá vonja az alapvető árukat és szolgáltatásokat;

J.  mivel a gazdasági helyzet következtében számos vállalat leállította venezuelai tevékenységét; mivel Nicolás Maduro elnök azzal fenyegetőzött, hogy államosítja azokat a vállalkozásokat, amelyek leállítják működésüket;

K.  mivel 2016. május 28-án a venezuelai ellenzéki és vezető kormányzati tisztviselők a Dél-amerikai Nemzetek Uniója égisze alatt találkozót tartottak egy közvetítői csoport jelenlétében a párbeszéd alapjainak megteremtése érdekében; mivel olyan jelentések érkeztek, hogy nem volt közvetlen kapcsolat a kormány és az ellenzék között, mivel a párbeszéd a közvetítőkön keresztül folyt;

L.  mivel 2016. május 31-én, az Amerikai Államok Szervezete (OAS) Demokratikus Chartáját hívta segítségül, hogy Állandó Tanácsának ülésén megvizsgálja a venezuelai politikai helyzetet, amely során foglalkozni fog „a Venezuelai Bolivári Köztársaságban az alkotmányos rend megbomlásával és annak a demokratikus rendre gyakorolt súlyos hatásával”;

1.  támogatásáról biztosítja a venezuelai népet ezekben a nehéz pillanatokban; emlékezteti valamennyi politikai résztvevőt arra, hogy az egyre súlyosbodó gazdasági válság közepette elsődlegesen lakosságuknak tartoznak felelősséggel, és legfontosabb feladatuk a lakosság jóllétének védelme;

2.  sürgeti a kormányt, hogy a szükségállapotot ne az eltérő nézetek elfojtására és a népszavazási folyamat akadályozására használja, hanem valóban olyan eszközként, amellyel segíthet a kétségbeejtő helyzetű lakosság alapvető szükségleteinek kielégítésében, és különösen a gyógyszerekhez, az egészségügyi ellátáshoz és a túléléshez szükséges árukhoz való hozzáférésben;

3.  támogatja a nemzetközi közösség Venezuelával kapcsolatos közvetítői fellépéseit, és a politikai patthelyzet leküzdésének esélyeként üdvözli a közvetítéssel zajló tárgyalások megindulását a Dominikai Köztársaságban; meggyőződése, hogy míg a közvetítéssel zajló tárgyalások kiindulópontot jelentenek, az ország jövője szempontjából hasznosak lennének a felek közötti közvetlen tárgyalások;

4.  fenntartja, hogy a venezuelai szükséghelyzet leküzdésének egyetlen módja a nemzeti párbeszéd; úgy véli, hogy az összes politikai erőnek elsődleges célja az kell, hogy legyen, hogy konkrét válaszokat adjon az alapvető javak, például az élelmiszerek és a gyógyszerek hiányától szenvedő embereknek;

5.  felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy támogassa a nyílt és őszinte párbeszédet a fő kormányzati és ellenzéki szereplők között, valamint ne tegyen semmi olyat, ami még tovább súlyosbíthatja a helyzetet; felszólítja az Európai Uniót, hogy álljon készen arra, hogy hozzájáruljon a folyamathoz;

6.  felszólítja mind a kormányt, mind az ellenzéket, hogy a politikai csatározásba ne vonják be a hadsereget, és kiemeli az ebben rejlő kockázatokat;

7.  úgy véli, hogy a politika nem hagyhatja figyelmen kívül a lakosság akaratát, de hangsúlyozza, hogy bármely kezdeményezésnek – köztük az ellenzék által elindított, visszahívásról szóló népszavazásra irányuló folyamatnak – maradéktalanul meg kell felelnie az alkotmányban megállapított eljárásoknak;

8.  felszólítja a CNE-t, hogy az alkotmánynak megfelelően továbbra is független szereplőként felügyelje és garantálja a népszavazás átláthatóságát, ne lassítsa az aláírások ellenőrzésének folyamatát, és tegye lehetővé, hogy megkezdődjön a visszahívásról szóló népszavazás megtartásához vezető folyamat második szakasza; felszólítja a politikai pártokat, hogy ne befolyásolják a visszahívásról szóló népszavazás alkotmányos folyamatát;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat