Procedūra : 2016/2699(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0725/2016

Pateikti tekstai :

B8-0725/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 404kWORD 74k
1.6.2016
PE596.891v01-00
 
B8-0725/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje  (2016/2699(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje  (2016/2699(RSP))  
B8-0725/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 5 d. EIVT atstovo spaudai pranešimą dėl naujosios Venesuelos nacionalinės asamblėjos inauguravimo,

–  atsižvelgdamas į Amerikos demokratijos chartiją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją, ypač į jos 72 ir 233 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi sunkėjanti ekonomikos krizė ir politinė aklavietė, į kurią pateko vyriausybė ir naujai išrinktas parlamentas, Venesueloje išsirutuliojo į plačiai plitusią krizę, o nepasitenkinimas ir smurtas visoje šalyje didėja;

B.  kadangi, nepaisant to, kad Venesuela turi didžiausias naftos atsargas pasaulyje, dėl pastaraisiais metais įvykusio ekonomikos nuosmukio ir staigios infliacijos joje gresia ekonominė suirutė; kadangi dėl šios padėties labai nukenčia gyventojai, nes jiems labai trūksta būtiniausių reikmenų, pavyzdžiui, maisto ir vaistų, o elektros energija taip pat yra normuojama;

C.  kadangi ir taip jau kritiška padėtis dar labiau pablogėjo dėl staiga krentančių naftos kainų ir didžiausios sausros šalyje nuo 1969 m.;

D.  kadangi Demokratinės vienybės apskritasis stalas (MUD), centro dešiniųjų opozicinė partija, 2015 m. gruodžio 6 d. įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimus laimėjo su dviejų trečdalių balsų dauguma, todėl partijai suteikta teisė keisti Konstituciją;

E.  kadangi 2016 m. gegužės 2 d. MUD pateikė peticiją, kurią pasirašė 1,85 mln. piliečių (o tai gerokai daugiau nei 200 000 parašų, kaip reikalaujama Konstitucijoje) ir kurioje raginama atšaukti referendumą dėl dabartinio prezidento Nicoláso Maduro atstatydinimo; kadangi vyriausybė nepritaria šiam referendumui;

F.  kadangi norint atšaukti referendumą reikia atlikti trijų etapų procesą; kadangi po pirmojo etapo, t. y. pateikus peticiją, opozicija laukia, kol Nacionalinių rinkimų taryba (CNE) pateiks būtinus dokumentus, kad galėtų pereiti prie antrojo etapo, per kurį reikės surinkti 20 proc. gyventojų parašų; kadangi CNE rado pažeidimų renkant parašus;

G.  kadangi 2016 m. gegužės 18 d. Venesuelos opozicija Karakase surengė žygį, kuriuo buvo remiamos pastangos atšaukti referendumą, ir ragino CNE sąmoningai nevilkinti referendumo proceso; kadangi Venesuelos nacionalinei gvardijai ašarinėmis dujomis bandant sutramdyti protestuotojus įvyko keletas incidentų; kadangi negauta jokių pranešimų apie aukas;

H.  kadangi 2016 m. gegužės 13 d. prezidentas N. Maduro paskelbė dekretą, kuriuo įvesta 60 dienų nepaprastoji padėtis; kadangi, nepaisant opozicijos protestų, Venesuelos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad tokia nepaprastoji padėtis „dėl ypatingų socialinių, ekonominių, politinių, gamtinių ir ekologinių aplinkybių, turinčių didelį poveikį šalies ekonomikai,“ atitinka Konstitucijos nuostatas;

I.  kadangi taikydamos vyriausybės priimtas priemones ginkluotosios pajėgos ir vietos komitetai, siekdami įveikti elektros energijos krizę, gali platinti ir parduoti maisto produktus, taip pat privačiajame sektoriuje sutrumpinti darbo savaitę (ši priemonė jau taikoma viešajame sektoriuje); kadangi taikydama naująsias priemones vyriausybė taip pat gali kontroliuoti pagrindines prekes ir paslaugas;

J.  kadangi dėl ekonominės padėties Venesueloje keletas įmonių sustabdė savo veiklą; kadangi prezidentas N. Maduro grasino nacionalizuoti operacijas sustabdžiusias įmones;

K.  kadangi 2016 m. gegužės 28 d. Pietų Amerikos tautų sąjungos remiama Venesuelos opozicija ir aukščiausi vyriausybės pareigūnai, dalyvaujant tarpininkų grupei, susitiko, kad padėtų pamatus dialogui; kadangi pranešta, kad vyriausybė neužmezgė jokio tiesioginio ryšio su opozicija ir kad dialogas buvo vedamas per tarpininkus;

L.  kadangi 2016 m. gegužės 31 d. Amerikos valstybių organizacija (AVO), siekdama per savo nuolatinės tarybos posėdį, per kurį „nagrinės su konstitucinės tvarkos pažeidimais ir dideliu poveikiu demokratinei Venesuelos Bolivaro Respublikos santvarkai susijusius klausimus“, peržiūrėti politinę padėtį Venesueloje, rėmėsi savo demokratijos chartija;

1.  remia Venesuelos žmones šiuo sunkiu momentu; primena visiems politiniams veikėjams, kad gilėjant ekonomikos krizei pirmoji jų pareiga yra rūpintis savo žmonėmis ir apsaugoti jų gerovę;

2.  primygtinai ragina vyriausybę nesinaudoti nepaprastąja padėtimi siekiant numalšinti nesutarimus ir blokuoti referendumo procesą, o naudoti ją kaip tikrą priemonę, kuria būtų padedama beviltiškiems gyventojams patenkinti pagrindinius savo poreikius, visų pirma gauti vaistų, medicininės priežiūros paslaugų ir išlikimui būtinų reikmenų;

3.  remia tarpininkavimo veiksmus, kurių Venesuelos atžvilgiu ėmėsi tarptautinė bendruomenė, ir palankiai vertina tai, kad Dominikos Respublikoje tarpininkaujant pradėtos derybos, nes tai galimybė išeiti iš politinės aklavietės; tvirtai tiki, kad nors tarpininkaujant vedamos derybos yra atspirties taškas, šalies ateičiai būtų naudingos tiesioginės šalių derybos;

4.  teigia, kad nacionalinis dialogas yra vienintelis būdas susitvarkyti su ekstremaliąja situacija Venesueloje; mano, kad visos politinės jėgos pirmiausia turėtų pateikti konkrečius atsakymus į žmonių, kurie kenčia neturėdami pakankamai galimybių gauti būtiniausių reikmenų, pavyzdžiui, maisto ir vaistų, klausimus;

5.  ragina tarptautinę bendruomenę remti atvirą pagrindinių vyriausybės subjektų ir opozicijos dialogą ir nesiimti jokių veiksmų, kuriais galėtų būti dar labiau pabloginama padėtis; ragina Europos Sąjungą būti pasirengusiai padėti vykdyti šį procesą;

6.  ragina vyriausybę ir opoziciją į politinį ginčą neįtraukti kariuomenės ir atkreipia dėmesį į tokiems veiksmams būdingą riziką;

7.  mano, kad politikų klasė negali nekreipti dėmesio į žmonių valią, ir pabrėžia, kad įgyvendinant bet kokią iniciatyvą, įskaitant opozicijos pradėtą procesą dėl prašymo atšaukti referendumą, turėtų būti visapusiškai laikomasi Konstitucijoje nustatytų procedūrų;

8.  ragina CNE toliau nepriklausomai atlikti savo vaidmenį, t. y. prižiūrėti ir užtikrinti, kad referendumas būtų rengiamas skaidriai laikantis Konstitucijos, nevilkinti parašų peržiūros proceso ir leisti pradėti antrąjį proceso etapą siekiant atšaukti referendumą; ragina politines partijas nedaryti įtakos referendumo atšaukimo konstituciniam procesui;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika