Rezolūcijas priekšlikums - B8-0725/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0725/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Venecuēlā

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā

Procedūra : 2016/2699(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0725/2016
Iesniegtie teksti :
B8-0725/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0725/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā

(2016/2699(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2016. gada 5. janvāra paziņojumu par Venecuēlas jaunās Nacionālās asamblejas inaugurāciju,

–  ņemot vērā Amerikas Demokrātijas hartu,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Venecuēlas konstitūciju un jo īpaši tās 72. un 233. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Venecuēlas aizvien dziļākā ekonomikas krīze apvienojumā ar politisko saspīlējumu starp valdību un jaunievēlēto parlamentu ir radījusi visaptverošu krīzes situāciju un visā valstī turpina pieaugt neapmierinātība un vardarbība;

B.  tā kā, neraugoties uz pasaulē lielākajām naftas rezervēm, Venecuēla ir uz ekonomiskā sabrukuma robežas, ko radījusi pēdējos gados novērotā ekonomikas lejupslīde un krasais inflācijas pieaugums; tā kā šī situācija īpaši smagi ietekmē iedzīvotājus, jo viņiem ievērojami trūkst tādu pirmās nepieciešamības preču kā pārtika un zāles un viņi saskaras ar ierobežotu elektrības padevi;

C.  tā kā jau tā smago situāciju ir pasliktinājusi naftas cenu lejupslīde un valstī valdošais sausums, kas ir lielākais kopš 1969. gada;

D.  tā kā 2015. gada 6. decembra parlamenta vēlēšanās ar divu trešdaļu balsu vairākumu uzvarēja centrēji labējā opozīcijas partija “Demokrātiskās vienotības apaļais galds” (MUD), kas tai nodrošināja tiesības izdarīt grozījumus konstitūcijā;

E.  tā kā 2016. gada 2. maijā MUD iesniedza lūgumrakstu ar 1,85 miljoniem parakstu, daudzkārt pārsniedzot konstitūcijā paredzēto 200 000 parakstu skaitu, kurā tika prasīts rīkot referendumu par prezidenta Nicolás Maduro atcelšanu no amata; tā kā valdība ir pret šāda referenduma rīkošanu;

F.  tā kā referendums par atcelšanu no amata ir trīspakāpju process; tā kā pēc pirmā lūgumraksta procesa posma izpildes opozīcija gaida, kad Nacionālā Vēlēšanu padome (CNE) sagatavos vajadzīgos dokumentus, lai tā varētu uzsākt otro posmu, kad būs jāsavāc paraksti no 20 % iedzīvotāju; tā kā CNE ir paziņojusi par pārkāpumiem parakstu vākšanā;

G.  tā kā 2016. gada 18. maijā Venecuēlas opozīcija Karakasā rīkoja gājienu, lai atbalstītu referendumu par atcelšanu no amata, aicinot CNE apzināti nekavēt referenduma procesu; tā kā tā laikā notika vairāki starpgadījumi, kad Venecuēlas Nacionālā gvarde pret protestētājiem lietoja asaru gāzi; tā kā netika ziņots par cietušajiem;

H.  tā kā 2016. gada 13. maijā prezidents Nicolás Maduro izdeva dekrētu, ar kuru uz 60 dienām izsludināja ārkārtas stāvokli; tā kā, neraugoties uz opozīcijas protestiem, Venecuēlas Augstākā tiesa ir nospriedusi, ka šāds ārkārtas stāvoklis nav pretrunā konstitūcijai, jo valstī valda “ārkārtēji sociālie, ekonomiskie, politiskie, dabas un ekoloģiskie apstākļi, kas smagi ietekmē valsts ekonomiku”;

I.  tā kā valdības pieņemtie pasākumi ļauj bruņotajiem spēkiem un vietējām komitejām izplatīt un pārdot pārtiku, kā arī saīsināt darba nedēļu privātajā sektorā (ko jau bija ticis izdarīts publiskajā sektorā), lai risinātu elektrības krīzi; tā kā jaunie pasākumi arī ļauj valdībai kontrolēt pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumus;

J.  tā kā ekonomiskās situācijas dēļ vairāki uzņēmumi ir apturējuši darbību Venecuēlā; tā kā prezidents Nicolás Maduro ir draudējis nacionalizēt tos uzņēmumus, kas ir apturējuši darbību;

K.  tā kā 2016. gada 28. maijā Venecuēlas opozīcija un augstākās valdības amatpersonas tikās Dienvidamerikas valstu savienības pārraudzībā, lai mediatoru grupas klātbūtnē sagatavotu pamatu dialogam; tā kā ir ticis ziņots, ka nebija tiešu kontaktu starp valdību un opozīciju, proti, dialogs notika ar mediatoru starpniecību;

L.  tā kā 2016. gada 31. maijā Amerikas valstu organizācija (OAS) izmantoja savu demokrātisko klauzulu, lai Venecuēlas politisko situāciju novērtētu Pastāvīgās padomes sanāksmē, kurā tā “izskatīs konstitucionālās kārtības pārkāpumus un nelabvēlīgo ietekmi uz demokrātisko kārtību Venecuēlas Bolivāra Republikā”,

1.  pauž solidaritāti ar Venecuēlas iedzīvotājiem šajā grūtajā brīdī; atgādina visiem politikas dalībniekiem, ka saskaroties ar aizvien smagāku ekonomikas krīzi, viņu galvenā atbildība ir iedzīvotāji un viņu labklājības aizsardzība;

2.  mudina valdību ārkārtas stāvokli izmantot nevis tam, lai apturētu disidentus un bloķētu referenduma procesu, bet gan tam, lai tiešām palīdzētu nodrošināt izmisušo iedzīvotāju pamatvajadzības, jo īpaši attiecībā uz zāļu, veselības aprūpes un izdzīvošanai nepieciešamo preču pieejamību;

3.  pauž atbalstu starptautiskās sabiedrības attiecībā uz Venecuēlu īstenotajiem mediācijas pasākumiem un atzinīgi vērtē ar mediatoriem īstenotās sarunas Dominikānas Republikā kā iespēju pārvarēt politisko saspīlējumu; pauž ciešu pārliecību, ka ar mediatoriem īstenotās sarunas ir sākumpunkts, tomēr valsts nākotnei palīdzētu tiešas sarunas starp abām pusēm;

4.  joprojām uzskata, ka nacionālais dialogs ir vienīgais veids, kā Venecuēlā atrisināt šo ārkārtas situāciju; uzskata, ka visu politisko spēku prioritātei vajadzētu būt konkrētu atbilžu sniegšanai iedzīvotājiem, kas cieš no tādas pirmās nepieciešamības preču kā pārtikas un zāļu trūkuma;

5.  aicina starptautisko sabiedrību atbalstīt godīgu un atklātu dialogu starp galvenajiem valdības un opozīcijas locekļiem un nedarīt neko tādu, kas šo situāciju varētu vēl vairāk saasināt; prasa Eiropas Savienībai būt gatavai sniegt ieguldījumu šajā procesā;

6.  aicina valdību un opozīciju politiskajās domstarpībās neiesaistīt bruņotos spēkus un norāda uz šādas darbības radītajiem riskiem;

7.  uzskata, ka politiskās aprindas nevar ignorēt tautas gribu, tomēr uzsver, ka jebkurai iniciatīvai, tostarp opozīcijas iesāktajam procesam ar mērķi rīkot referendumu par atcelšanu no amata, ir pilnībā jāievēro konstitūcijā paredzētās procedūras;

8.  aicina CNE arī turpmāk neatkarīgi pārraudzīt un garantēt referenduma pārredzamību atbilstīgi konstitūcijai, nekavēt parakstu pārbaudes procesu un ļaut uzsākt otro procesa posmu ceļā uz referendumu par atcelšanu no amata; aicina politiskās partijas neietekmēt konstitucionālo procesu saistībā ar referendumu par atcelšanu no amata;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram.