Procedură : 2016/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0725/2016

Texte depuse :

B8-0725/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 397kWORD 75k
1.6.2016
PE596.891v01-00
 
B8-0725/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela  (2016/2699(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela  (2016/2699(RSP))  
B8-0725/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 5 ianuarie 2016 privind inaugurarea noii Adunări Naționale a Venezuelei,

–  având în vedere Carta democratică interamericană,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolele 72 și 233,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât înrăutățirea crizei economice din Venezuela, cuplată cu blocajul politic dintre guvern și parlamentul nou-ales, a devenit o adevărată criză cu manifestări de nemulțumire și violențe agravante pe întreg teritoriul țării;

B.  întrucât, în ciuda faptului că deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, Venezuela este în pragul prăbușirii economice din cauza colapsului economic din ultimii ani și a inflației galopante; întrucât situația este deosebit de dificilă pentru populație, se constată un deficit sever de bunuri de strictă necesitate, cum ar fi alimentele și medicamentele, iar energia electrică a fost de asemenea raționalizată;

C.  întrucât situația deja critică a fost amplificată de o scădere drastică a prețurilor la petrol și de cea mai gravă secetă din țară, din 1969;

D.  întrucât Masa rotundă pentru unitate democratică, un partid din opoziție, de centru-dreapta, a câștigat alegerile legislative din 6 decembrie 2015 cu o majoritate de două treimi, care îi permite să modifice constituția;

E.  întrucât, la 2 mai 2016, acest partid a depus o petiție însoțită de peste 1,85 milioane de semnături, mult peste cele 200 000 cerute de constituție, solicitând organizarea unui referendum pentru demiterea președintelui Nicolás Maduro; întrucât guvernul se opune acestui referendum;

F.  întrucât organizarea acestui referendum are loc în trei etape; întrucât, după îndeplinirea primei etape a procesului de petiționare, opoziția așteaptă din partea Consiliului electoral național să furnizeze documentele necesare pentru a trece la a doua etapă, în care va fi nevoie de semnăturile a 20% din populație; întrucât Consiliul electoral național a denunțat nereguli în colectarea semnăturilor;

G.  întrucât, la 18 mai 2016, opoziția din Venezuela a organizat un marș la Caracas în sprijinul referendumului, solicitând Consiliului electoral național să nu întârzie în mod deliberat organizarea referendumului; întrucât au avut loc mai multe incidente, Garda națională venezueleană utilizând gaze lacrimogene în confruntările cu protestatarii; întrucât nu s-au raportat victime;

H.  întrucât, la 13 mai 2016, președintele Maduro a decretat starea de urgență pentru 60 de zile; întrucât, în pofida protestelor opoziției, Curtea supremă din Venezuela a hotărât că starea de urgență este constituțională date fiind „circumstanțele extraordinare din punct de vedere social, economic, politic, natural și ecologic care afectează în mod grav economia națională”;

I.  întrucât măsurile adoptate de guvern permit forțelor armate și comitetelor locale să distribuie și să vândă produse alimentare, precum și să reducă săptămâna de lucru în sectorul privat — o măsură deja adoptată în sectorul public — pentru a depăși criza de energie electrică; întrucât noile măsuri permit totodată guvernului să preia controlul asupra bunurilor și serviciilor de bază;

J.  întrucât mai multe societăți și-au întrerupt activitatea în Venezuela, ca urmare a situației economice; întrucât președintele Maduro a amenințat să naționalizeze întreprinderile care își suspendă activitatea;

K.  întrucât, la 28 mai 2016, figurile politice marcante din guvernul și opoziția venezueleană s-au reunit sub auspiciile Uniunii Națiunilor Sud-Americane, în prezența unui grup de mediatori, pentru a pune bazele unui dialog; întrucât s-a relatat că nu a existat niciun contact direct între guvern și opoziție, dialogul desfășurându-se prin intermediul mediatorilor;

L.  întrucât, la 31 mai 2016, Organizația Statelor Americane (OAS) a invocat Carta sa democratică pentru a putea trece în revistă situația politică din Venezuela la o reuniune a Consiliului său permanent în care acesta va aborda „încălcarea ordinii constituționale și gravul impact asupra ordinii democratice în Republica Bolivariană a Venezuelei”,

1.  se declară alături de poporul venezuelan în aceste momente dificile; reamintește tuturor actorilor politici că, având în vedere înrăutățirea crizei economice, responsabilitatea lor cea dintâi este față de cetățenii lor, de a proteja bunăstarea acestora;

2.  îndeamnă guvernul să nu se folosească de starea de urgență pentru a reprima opoziția și a bloca procesul de referendum, ci ca instrument pentru a ajuta cu adevărat populația aflată în nevoie disperată de bunuri de strictă necesitate, în special medicamente, asistență medicală și bunuri necesare supraviețuirii;

3.  sprijină acțiunile de mediere întreprinse de comunitatea internațională cu privire la Venezuela și salută lansarea de discuții mediate în Republica Dominicană pentru a se depăși astfel blocajul politic; consideră cu fermitate că, deși discuțiile mediate reprezintă un punct de plecare, negocierile directe între părți ar fi benefice pentru viitorul țării;

4.  consideră că dialogul național este singura modalitate pentru a depăși situația de urgență din Venezuela; consideră că prioritatea tuturor forțele politice ar trebui să fie aceea de a oferi soluții concrete persoanelor care suferă din cauza penuriei de articole de strictă necesitate, cum ar fi alimentele și medicamentele;

5.  invită comunitatea internațională să sprijine un dialog sincer și deschis între principalii lideri politici din guvern și opoziție și să nu acționeze în niciun mod care ar putea exacerba și mai mult situația; solicită Uniunii Europene să fie pregătită să contribuie la acest proces;

6.  invită atât guvernul, cât și opoziția să nu implice armata în disputa politică și subliniază riscurile inerente ale unui astfel de demers;

7.  consideră că clasa politică nu poate ignora voința poporului, dar subliniază că orice inițiativă, inclusiv procesul inițiat de opoziție solicitând organizarea unui referendum, ar trebui să respecte întrutotul procedurile prevăzute în constituție;

8.  invită Consiliul electoral național să-și continue rolul său independent, supraveghind și garantând transparența referendumului, în conformitate cu constituția, și să nu întârzie procesului de validare a semnăturilor, pentru a permite trecerea la cea de a doua etapă a procesului de organizare a referendumului; invită partidele politice să nu influențeze procesul constituțional de organizare a referendumului;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării Parlamentare Euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

Notă juridică - Politica de confidențialitate