Postup : 2016/2699(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0725/2016

Predkladané texty :

B8-0725/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 176kWORD 73k
1.6.2016
PE596.891v01-00
 
B8-0725/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele  (2016/2699(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele  (2016/2699(RSP))  
B8-0725/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne ESVČ z 5. januára 2016 o inaugurácii nového Národného zhromaždenia Venezuely,

–  so zreteľom na Medziamerickú demokratickú chartu,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na venezuelskú ústavu a najmä na jej články 72 a 233,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zhoršujúca sa hospodárska kríza vo Venezuele sprevádzaná patovou politickou situáciou medzi vládou a novozvoleným parlamentom sa stala rozsiahlou krízou, pričom v celej krajine sa zvyšuje miera nespokojnosti a rastie násilie;

B.  keďže napriek tomu, že Venezuela má najväčšie zásoby ropy na svete, je na pokraji hospodárskeho zrútenia kvôli kolapsu ekonomiky v posledných rokoch a obrovskej inflácii; keďže v obzvlášť zúfalej situácii sa nachádza obyvateľstvo, lebo nastal vážny nedostatok základných potrieb, ako sú potraviny a lieky a takisto elektrina sa poskytuje na prídel;

C.  keďže už kritická situácia sa ešte zhoršila v dôsledku prudkého poklesu cien ropy a sucha v krajine, ktoré bolo najhoršie od roku 1969;

D.  keďže stredopravá opozičná strana Okrúhly stôl Demokratickej jednoty (MUD) vyhrala parlamentné voľby konané 6. decembra 2015 dvojtretinovou väčšinou hlasov, ktorá by jej umožnila uskutočniť ústavné zmeny;

E.  keďže 2. mája 2016 MUD predložila petíciu obsahujúcu 1,85 milióna podpisov, čo výrazne prevyšuje počet 200 000 podpisov požadovaný ústavou, a vyzvala na zvolanie referenda o odvolaní úradujúceho prezidenta Nicolása Madura; keďže vláda referendum odmieta;

F.  keďže referendum o odvolaní je postup pozostávajúci z troch etáp; keďže po tom, ako opozícia vyhovela prvej etape petičného postupu, čaká na to, že Národná volebná rada (CNE) poskytne dokumenty potrebné na prechod do druhej etapy, v ktorej by sa vyžadovali podpisy 20 % obyvateľstva; keďže CNE nahlásila nezrovnalosti pri zhromažďovaní podpisov;

G.  keďže 18. mája 2016 venezuelská opozícia zorganizovala pochod v Caracase na podporu referenda o odvolaní, pričom vyzvala CNE, aby úmyselne neodďaľovala proces referenda; keďže sa vyskytli viaceré prípady, keď Venezuelská národná garda použila slzotvorný plyn pri zrážkach s demonštrantmi; keďže neboli hlásené žiadne obete;

H.  keďže 13. mája 2016 prezident Maduro vydal dekrét, ktorým sa zavádza 60-dňový výnimočný stav; keďže napriek protestom opozície venezuelský Najvyšší súd rozhodol, že takýto výnimočný stav je v súlade s ústavou z dôvodu „mimoriadnych spoločenských, hospodárskych, politických, prírodných a ekologických okolností, ktoré vážne postihujú národné hospodárstvo;

I.  keďže opatrenia prijaté vládou umožňujú ozbrojeným silám a miestnym výborom rozdeľovať a predávať potraviny a obmedziť pracovný týždeň v súkromnom sektore – opatrenie už prijaté vo verejnom sektore – v snahe riešiť krízu v oblasti elektrickej energie; keďže nové opatrenia tiež umožňujú vláde prevziať kontrolu nad základným tovarom a službami;

J.  keďže niekoľko spoločností zastavilo svoje činnosti vo Venezuele v dôsledku hospodárskej situácie; keďže prezident Maduro sa spoločnostiam, ktoré zastavia prevádzku, vyhrážal znárodnením;

K.  keďže 28. mája 2016 sa venezuelská opozícia a najvyšší vládni úradníci stretli pod záštitou Únie juhoamerických národov v prítomnosti skupiny mediátorov s cieľom položiť základy dialógu; keďže sa objavili správy, že neexistoval žiadny priamy kontakt medzi vládou a opozíciou, lebo dialóg sa uskutočnil prostredníctvom mediátorov;

L.  keďže 31. mája 2016 sa Organizácia amerických štátov (OAS) odvolala na svoju demokratickú chartu s cieľom prehodnotiť politickú situáciu vo Venezuele na zasadnutí svojej stálej rady, na ktorom sa bude „zaoberať narušením ústavného poriadku a vážnymi dôsledkami na demokratický poriadok vo Venezuelskej bolívarovskej republike“;

1.  stojí pri venezuelskom ľude v týchto zložitých časoch; pripomína všetkým politickým aktérom, že vzhľadom na zhoršujúcu sa hospodársku krízu v prvom rade nesú zodpovednosť za svoj ľud a za ochranu jeho blaha;

2.  naliehavo vyzýva vládu, aby nevyužívala výnimočný stav na potláčanie disentu a blokovanie procesu referenda, ale namiesto toho ho použila ako skutočný nástroj pomoci zúfalému obyvateľstvu pri uspokojení jeho základných potrieb a najmä pri zabezpečení prístupu k liekom, zdravotnej starostlivosti a tovaru nevyhnutnému na prežitie;

3.  podporuje sprostredkovateľské činnosti medzinárodného spoločenstva týkajúce sa Venezuely a víta začatie rozhovorov pod záštitou Dominikánskej republiky ako príležitosť na prekonanie politickej patovej situácie; je pevne presvedčený, že zatiaľ čo sprostredkované rozhovory sú východiskovým bodom, priame rozhovory medzi oboma stranami by boli prospešné pre budúcnosť krajiny;

4.  trvá na tom, že národný dialóg je jediným spôsobom na prekonanie núdzovej situácie vo Venezuele; domnieva sa, že prioritou pre všetky politické sily by malo byť to, aby poskytovali konkrétne odpovede ľudom, ktorí trpia v dôsledku nedostatočného prístupu k základnému tovaru, ako sú potraviny a lieky;

5.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby podporovalo úprimný a otvorený dialóg medzi hlavnými aktérmi vlády a opozíciou a nekonalo nijakým spôsobom, ktorý by mohol danú situáciu ešte zhoršiť; vyzýva Európsku úniu, aby bola pripravená prispieť k tomuto procesu;

6.  vyzýva vládu aj opozíciu, aby nezaťahovali armádu do politických sporov, a upozorňuje na riziká, ktoré by to prinieslo;

7.  domnieva sa, že politická trieda nemôže ignorovať vôľu ľudu, zdôrazňuje však, že akákoľvek iniciatíva vrátane procesu, ktorý začala opozícia svojou žiadosťou o referendum o odvolaní, by mala byť plne v súlade s postupmi stanovenými v ústave;

8.  vyzýva CNE, aby naďalej plnila svoju nezávislú úlohu, pokiaľ ide o dohľad a zaručenie transparentnosti referenda v súlade s ústavou, neodďaľovala proces preskúmania podpisov a umožnila druhú etapu procesu vedúcu k začatiu referenda o odvolaní; vyzýva politické strany, aby neovplyvňovali ústavný proces referenda o odvolaní;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia