Prijedlog rezolucije - B8-0728/2016Prijedlog rezolucije
B8-0728/2016

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Venezueli

  1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0700/2016

  Postupak : 2016/2699(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0728/2016
  Podneseni tekstovi :
  B8-0728/2016
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-0728/2016

  Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Venezueli

  (2016/2699(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoje prethodne nedavne rezolucije o stanju u Venezueli, posebno onu od 27. veljače 2014. o stanju u Venezueli[1], onu od 18. prosinca 2014. o progonu demokratske oporbe u Venezueli[2] i onu od 12. ožujka 2015. o stanju u Venezueli[3],

  –  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

  –  uzimajući u obzir izjavu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 20. listopada 2014. o pritvaranju prosvjednika i političara u Venezueli,

  –  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 7. prosinca 2015. o stanju u Venezueli,

  –  uzimajući u obzir izjavu koju je 12. travnja 2016. dala glasnogovornica visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Ravina Shamdasani,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da u Venezueli, kao i u svakoj drugoj demokratskoj zemlji i kao što je to utvrđeno člankom 5. Ustava Venezuele, suverenitet proizlazi iz naroda koji zastupa Nacionalna skupština;

  B.  budući da je 30. ožujka 2016. Nacionalna skupština Venezuele donijela zakon kojim se više od 90 političkih zatvorenika u Venezueli daje amnestija, čime se otvara put za prijeko potreban dijalog i nacionalno pomirenje; budući da je taj zakon u skladu s Ustavom, s obzirom na to da se njime izričito zabranjuje pomilovanje za kaznena djela zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i teških kršenja ljudskih prava, kako je propisano člankom 29. Ustava;

  C.  budući da i izvršna vlast i Vrhovni sud ometaju zakonodavne ovlasti Nacionalne skupštine od početka njezinog rada u prosincu 2015., nakon što je oporba osvojila većinu; budući da je Vrhovni sud zakon o amnestiji proglasio neustavnim;

  D.  budući da je 96 političkih zatvorenika i dalje u zatvoru, a njih 2000 uvjetno kažnjeno; budući da je prema navodima nevladine organizacije Foro Penal Venezolano od 2014. bilo više od 4029 slučajeva politički motiviranih pritvaranja, od toga više od 168 samo u svibnju 2016.; budući da su vođe oporbe, među kojima i Leopoldo López te demokratski izabrani gradonačelnici Antonio Ledezma i Daniel Ceballos, i dalje u zatvoru;

  E.  budući da izvršna vlast u Venezueli ima potpunu kontrolu nad pravosuđem i izbornim povjerenstvom u toj zemlji, što predstavlja očito kršenje načela neovisnosti i diobe vlasti koje odlikuje demokratske države u kojima je na snazi vladavina prava;

  F.  budući da izvršna vlast u Venezueli ima potpunu kontrolu nad tiskom i medijima, što je očito kršenje temeljnog prava na slobodu izražavanja koje bi se trebalo štiti u svim demokratskim zemljama;

  G.  budući da je Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Zeid Ra’ad Al Hussein javno izjavio da je Zakon o amnestiji i nacionalnom pomirenju u skladu s međunarodnim pravom i izrazio razočarenje zbog njegova odbijanja; budući da je glavni tajnik Organizacije američkih država Luis Almagro pozvao predsjednika Nicolása Madura da proglasi Zakon o amnestiji i nacionalnom pomirenju;

  H.  budući da je prema podacima koje je objavila Središnja banka Venezuele stopa inflacije u toj zemlji 2015. iznosila 180,9 %, što je najviša stopa na svijetu, te da su njome najsnažnije zahvaćeni proizvodi bili hrana i bezalkoholna pića, za koje je stopa inflacije iznosila 315 %; budući da Međunarodni monetarni fond za 2016. predviđa stopu inflacije od otprilike 700 %;

  I.  budući da je Venezuela suočena s ozbiljnom humanitarnom krizom izazvanom nestašicom hrane i lijekova; budući da je Nacionalna skupština zbog opće nestašice lijekova te medicinske opreme i materijala proglasila „humanitarnu zdravstvenu krizu i krizu hrane” i pozvala Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da pruži humanitarnu pomoć i dođe u tehnički posjet kako bi potvrdila gore navedeno stanje;

  J.  budući da vlada sprječava ulazak humanitarne pomoći u zemlju i bojkotira razne međunarodne inicijative za pomoć civilnom društvu, kao što je to bio slučaj s Caritasom i drugim nevladinim organizacijama;

  K.  budući da je demokratska oporba pokrenula ustavno utemeljen postupak kojim bi se omogućilo da se javni dužnosnici razriješe dužnosti po isteku 50 % njihova mandata; budući da je Državno izborno povjerenstvo zaprimilo 1,8 milijuna potpisa građana Venezuele koji podupiru taj postupak, odnosno znatno više od 198 000 koliko je bilo potrebno da postupak bude legalan i u skladu s Ustavom;

  L.  budući da je uvođenje kontrole deviznog poslovanja 2003. godine jedan od brojnih primjera lošeg gospodarskog upravljanja državnih vlasti; budući da je izvanrednim stanjem koje je proglasio predsjednik Maduro samo pogoršana gospodarska kriza; budući da se rješenje krize može iznaći samo dijalogom na svim razinama vlasti i društva;

  M.  budući da se u izjavi zemalja članica skupine G7 od 27. svibnja 2016. Venezuela poziva da „uspostavi uvjete za dijalog između vlade i građana kako bi se razriješila sve ozbiljnija gospodarska i politička kriza”;

  1.  ozbiljno je zabrinut zbog političke, gospodarske, društvene i humanitarne krize u Venezueli te okruženja koje sve više odlikuje politička i društvena nestabilnost;

  2.  poziva Vladu Venezuele da djeluje konstruktivno i rješenje za ovu ozbiljnu krizu potraži otvaranjem istinskog i uključivog dijaloga sa svim slojevima društva, uključujući i demokratski izabranu oporbu;

  3.  poziva predsjednika Madura i njegovu vladu da u suradnji s demokratski izabranom Nacionalnom skupštinom provedu hitne gospodarske reforme kako bi se iznašlo konstruktivno rješenje za gospodarsku i energetsku krizu, a posebno za nestašicu hrane i lijekova;

  4.  poziva EU, države članice i potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federicu Mogherini da zatraže od vlasti u Venezueli da dopuste ulazak humanitarne pomoći u zemlju i pristup međunarodnim organizacijama koje žele pomoći najugroženijem slojevima društva;

  5.  poziva EU, države članice i potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da zatraže od Vlade Venezuele da bez odgode oslobodi političke zatvorenike i arbitrarno privedene osobe, u skladu sa zahtjevima koje su uputili međunarodne organizacije i više tijela UN-a te Zakonom o amnestiji i nacionalnom pomirenju;

  6.  poziva EU, države članice i potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da zatraže od Vlade Venezuele da ratificira Zakon o amnestiji i nacionalnom pomirenju te da se pridržava međunarodnih sporazuma u pogledu kojih Venezuela mora ispunjavati preuzete obveze;

  7.  poziva EU, države članice i potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da mehanizme za dijalog i pomirenje uspostave u tijesnoj suradnji s UNASUROM-om kako bi se ojačala prisutnost međunarodnih organizacija koje taj proces mogu olakšati i u njemu djelovati kao potencijalni jamci i posrednici;

  8.  poziva Vladu Venezuele i vlasti u toj zemlji da djeluju u skladu s Ustavom te da olakšaju, a ne priječe, funkcioniranje valjanih pravnih mehanizama i postupaka kako bi se do kraja 2016. mogao pokrenuti Ustavom Venezuele predviđeni postupak za opoziv predsjednika; poziva Vrhovni sud da poštuje diobu vlasti i ustavni poredak;

  9.  poziva EU, države članice i potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da se založe za reformu kontrole deviznog poslovanja koju je 2003. uveo bivši predsjednik Hugo Chávez;

  10.  poziva Vijeće i države članice da djelotvorno provode obveze iz međunarodnih konvencija o ljudskim pravima te da ispitaju mogućnost primjene ciljanih sankcija poput zamrzavanja imovine i zabrane ulaska u EU protiv onih venezuelskih dužnosnika za koje je utvrđeno da krše ljudska prava;

  11.  ponovno upućuje zahtjev da se u Venezuelu uputi izaslanstvo Europskog parlamenta kako bi se što prije pokrenuo dijalog sa svim suprotstavljenim stranama;

  12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vladi i Nacionalnoj skupštini Bolivarijanske Republike Venezuele, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i glavnom tajniku Organizacije američkih država.