Procedūra : 2016/2699(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0728/2016

Pateikti tekstai :

B8-0728/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0269

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 413kWORD 80k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0700/2016
1.6.2016
PE596.894v01-00
 
B8-0728/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 taisyklės 2 dalimi


dėl padėties Venesueloje (2016/2699(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ALDE grupės vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2016/2699(RSP))  
B8-0728/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Venesueloje, ypač į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl Venesuelos demokratinės opozicijos persekiojimo(2) ir į 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 20 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą dėl protestuotojų ir politikų sulaikymo Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 7 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini pareiškimą dėl rinkimų Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 12 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro atstovės spaudai Ravinos Shamdasani pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, kaip ir bet kurioje kitoje demokratinėje šalyje, nacionalinis suverenumas priklauso Venesuelos žmonėms, kuriems atstovauja Nacionalinė Asamblėja, kaip pripažįstama Venesuelos Konstitucijos 5 straipsnyje;

B.  kadangi 2016 m. kovo 30 d. Venesuelos Nacionalinė Asamblėja priėmė įstatymą, pagal kurį būtų suteikta amnestija daugiau kaip 90 Venesuelos politinių kalinių, taip sudarant sąlygas labai reikalingam dialogui ir nacionaliniam susitaikymui; kadangi šis įstatymas yra konstitucinis, nes juo kategoriškai draudžiama suteikti malonę už kriminalinius nusikaltimus, susijusius su nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimus ir rimtus žmogaus teisių pažeidimus, kaip reikalaujama Konstitucijos 29 straipsnyje;

C.  kadangi vykdomoji valdžia ir Aukščiausiasis Teismas riboja Nacionalinės Asamblėjos teisėkūros įgaliojimus nuo tada, kai po opozicijos pergalės rinkimuose 2015 m. gruodžio mėn. ji pradėjo darbą; kadangi Aukščiausiasis Teismas paskelbė, kad Amnestijos įstatymas yra nekonstitucinis;

D.  kadangi 96 politiniai kaliniai yra toliau kalinami, o 2 000 asmenys are nuteisti lygtinai; kadangi nuo 2014 m. remiantis politiniais motyvais sulaikyti daugiau kaip 4 029 asmenys (vien 2016 m. gegužės mėn. – 168 asmenys), kaip nurodė nevyriausybinė organizacija Foro Penal Venezolano; kadangi opozicijos lyderiai, įskaitant Leopoldo Lópezą ir demokratiškai išrinktus merus Antonio Ledezmą ir Danielį Ceballosą, taip pat yra toliau kalinami;

E.  kadangi Venesuelos vykdomoji valdžia visiškai kontroliuoja šalies teismus ir rinkimų komisiją, taip aiškiai pažeisdama valdžių nepriklausomumo ir padalijimo principus, kurie yra būdingi demokratinėms valstybėms, besiremiančioms teisinės valstybės principu;

F.  kadangi Venesuelos vykdomoji valdžia visiškai kontroliuoja spaudą ir žiniasklaidą, aiškiai pažeisdama saviraiškos laisvės pagrindinę teisę, kuri gerbiama bet kurioje demokratinėje valstybėje;

G.  kadangi JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Zeid Ra’ad Al Hussein viešai pareiškė, kad Amnestijos ir nacionalinio susitaikymo įstatymas atitinka tarptautinę teisę, ir išreiškė apgailestavimą, kad šis įstatymas buvo atmestas; kadangi Amerikos valstybių organizacijos Generalinis Sekretorius Luis Almagro paragino prezidentą Nicolásą Maduro patvirtinti Amnestijos ir nacionalinio susitaikymo įstatymą;

H.  kadangi, Venesuelos centrinio banko paskelbtais duomenimis, 2015 m. infliacijos lygis šalyje pasiekė 180,9 proc. ir buvo didžiausias pasaulyje ir kadangi labiausiai išaugo maisto ir nealkoholinių gėrimų kainos (šiame sektoriuje infliacijos lygis buvo 315 proc.); kadangi Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad 2016 m. infliacijos lygis bus apie 700 proc.;

I.  kadangi Venesueloje kilo didelė humanitarinė krizė, kurią lemia maisto ir vaistų trūkumas; kadangi Nacionalinė Asamblėja, atsižvelgdama į bendrą vaistų, medicinos įrangos ir reikmenų trūkumą, paskelbė, kad šalyje kilo humanitarinė sveikatos ir maisto produktų krizė ir paprašė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) suteikti humanitarinę pagalbą, surengti techninį vizitą ir įsitikinti, kad iš tikrųjų yra susidariusios pirmiau nurodytos sąlygos;

J.  kadangi valdžia trukdo į šalį perduoti humanitarinę pagalbą ir boikotuoja įvairias tarptautines iniciatyvas, skirtas padėti pilietinei visuomenei, kaip nutiko Caritas ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms;

K.  kadangi demokratinė opozicija pradėjo konstituciškai pripažintą procesą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad valstybės pareigūnai galėtų būti pašalinti iš pareigų praėjus 50 % jų kadencijos; kadangi Nacionalinė rinkimų taryba gavo šį procesą remiančių 1,8 mln. Venesuelos piliečių parašų (tai daug daugiau nei 198 000 – tiek iš pradžių reikalauta, kad procesas būtų teisėtas ir konstituciškai priimtinas);

L.  kadangi valiutos kontrolės sistemos įvedimas 2003 m. yra vienas iš daugelio netinkamo ekonominio valstybės valdymo pavyzdžių; kadangi prezidento N. Maduro įsaku įvesta nepaprastoji padėtis tik pablogino ekonominę padėtį; kadangi krizės sprendimą galima rasti tik užtikrinant dialogą visais valdžios ir visuomenės lygmenimis;

M.  kadangi 2016 m. gegužės 27 d. Didžiojo septyneto šalys paskelbė pareiškimą, kuriame pareikalavo, kad Venesuela sudarytų sąlygas valdžios ir piliečių dialogui, siekiant spręsti vis didėjančią ekonominę ir politinę krizę;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl politinės, ekonominės, socialinės ir humanitarinės krizės Venesueloje ir vis didesnio politinio ir socialinio nestabilumo atmosferos;

2.  ragina Venesuelos vyriausybę siekti konstruktyvumo ir rasti tinkamą šios rimtos krizės sprendimą ir tuo tikslu pradėti aktyvų ir įtraukų dialogą su visų visuomenės sektorių, įskaitant demokratiškai išrinktos opozicijos, atstovais;

3.  ragina prezidentą N. Maduro ir jo vyriausybę glaudžiai bendradarbiaujant su demokratiškai išrinkta Nacionaline Asamblėja įgyvendinti neatidėliotinas ekonomikos reformas, kad būtų rastas konstruktyvus ekonomikos ir energetikos krizių, ypač susijusių su maisto ir vaistų trūkumu, sprendimas;

4.  ragina ES, jos valstybes nares ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai primygtinai paraginti Venesuelos valdžią į šalį įsileisti humanitarinę pagalbą ir suteikti galimybę atvykti tarptautinėms organizacijoms, kurios nori padėti labiausiai nuo krizės nukentėjusių visuomenės grupių atstovams;

5.  ragina ES, jos valstybes nares ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai primygtinai paraginti Venesuelos valdžią nedelsiant paleisti politinius kalinius ir savavališkai sulaikytus asmenis, atsižvelgiant į keleto JT institucijų ir tarptautinių organizacijų reikalavimus ir remiantis Amnestijos ir nacionalinio susitaikymo įstatymu;

6.  ragina ES, jos valstybes nares ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai primygtinai paraginti Venesuelos valdžią ratifikuoti Amnestijos ir nacionalinio susitaikymo įstatymą, laikytis tarptautinių sutarčių ir vykdyti jose numatytus įsipareigojimus;

7.  ragina ES, jos valstybes nares ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai paremti nacionalines pastangas glaudžiai bendradarbiaujant su UNASUR nustatyti dialogo ir susitaikymo mechanizmus, siekiant stiprinti tarptautinių organizacijų dalyvavimą, kad jos galėtų palengvinti procesą ir galbūt jame laiduoti ir tarpininkauti;

8.  primygtinai ragina Venesuelos vyriausybę ir valdžios institucijas laikytis Konstitucijos ir supaprastinti, o ne apsunkinti sąlygas taikyti pripažintus teisinius mechanizmus ir procedūras, skirtus iki 2016 m. pabaigos pradėti Venesuelos konstitucijoje numatytą rinkiminį prezidento apkaltos procesą; primygtinai ragina Aukščiausiąjį Teismą laikytis valdžių padalijimo ir konstitucinio teisėtumo principų;

9.  ragina ES, jos valstybes nares ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai pasisakyti už buvusio prezidento Hugo Chávezo 2003 m. įvestos valiutos kontrolės sistemos reformą;

10.  ragina Tarybą ir valstybes nares veiksmingai įgyvendinti tarptautines žmogaus teisių konvencijas ir išnagrinėti galimybę taikyti tikslines sankcijas Venesuelos pareigūnams, kurie įvardyti kaip žmogaus teisių pažeidėjai, įskaitant fizinių asmenų aktyvų užšaldymą ir draudimą jiems atvykti į ES;

11.  pakartoja reikalavimą, kad į Venesuelą būtų kuo greičiau nusiųsta Europos Parlamento delegacija, kuri surengtų dialogą su visomis konflikte dalyvaujančiomis šalimis;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos Generaliniam Sekretoriui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0176.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0106.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0080.

Teisinė informacija - Privatumo politika