Procedură : 2016/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0728/2016

Texte depuse :

B8-0728/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0269

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 412kWORD 81k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0700/2016
1.6.2016
PE596.894v01-00
 
B8-0728/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP))  
B8-0728/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere numeroasele sale rezoluții anterioare și recente referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela(1), cea din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela(2), și cea din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela(3),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere declarația din 20 octombrie 2014 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului privind detenția unor protestatari și a unor politicieni în Venezuela,

–  având în vedere declarația din 7 decembrie 2015 a Vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, referitoare la alegerile din Venezuela,

–  având în vedere declarația din 12 aprilie 2016 a purtătorului de cuvânt al Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Ravina Shamdasani,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, precum în orice altă țară democratică, suveranitatea națională revine poporului venezuelean, reprezentat de Adunarea Națională, după cum se prevede la articolul 5 din constituția țării;

B.  întrucât, la 30 martie 2016, Adunarea Națională a Venezuelei a promulgat amnistierea a peste 90 de deținuți politici, deschizând astfel calea spre reconciliere națională și dialogul atât de necesar; întrucât această lege are caracter constituțional și nu permite amnistierea faptelor penale asociate unor crime împotriva umanității, crime de război și grave încălcări ale drepturilor omului, conform articolului 29 din constituție;

C.  întrucât atât guvernul, cât și Curtea supremă au impietat asupra competențelor legislative ale Adunării Naționale de la inaugurarea acesteia în decembrie 2015, după victoria forțelor din opoziție; întrucât Curtea Supremă a declarat legea de amnistiere drept neconstituțională;

D.  întrucât 96 de deținuți politici sunt încă în închisoare și 2000 sunt eliberați condiționat; întrucât, începând cu 2014, s-au înregistrat peste 4029 de detenții motivate politic, din care 168 doar în mai 2016, după cum constată ONG „Foro Penal Venezolano”; întrucât mai mulți lideri din opoziție se află încă în închisoare, printre care Leopoldo López, Antonio Ledezma și Daniel Ceballos, ultimii doi fiind primari aleși în mod democratic;

E.  întrucât guvernul Venezuelei controlează pe deplin sistemul judiciar și comisia electorală a țării, încălcând în mod clar principiul independenței și al separării puterilor, care caracterizează statele democratice guvernate de regulile statului de drept;

F.  întrucât guvernul venezuelean deține controlul complet asupra presei și a media, încălcând flagrant dreptul fundamental la libertate de exprimare, respectat în orice stat democratic;

G.  întrucât Zeid Ra’ad Al Hussein, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, a declarat public că legea privind amnistierea și reconcilierea națională respectă dreptul internațional și și-a exprimat dezamăgirea cu privire la respingerea sa; întrucât Secretarul General al Organizației Statelor Americane, Luis Almagro, a solicitat președintelui Nicolás Maduro să promulge legea privind amnistierea și reconcilierea națională;

H.  întrucât la sfârșitul anului 2015, rata inflației a atins 180,9%, record mondial, conform datelor publicate de Banca centrală a Venezuelei, și întrucât cele mai afectate produse au fost produsele alimentare și nonalcoolice, cu o rată a inflației de 315%; întrucât, pentru 2016, Fondul Monetar Internațional estimează o rată a inflației de circa 700%;

I.  întrucât Venezuela se confruntă cu o gravă criză umanitară, cauzată de lipsa de medicamente și alimente; întrucât Adunarea Națională a declarat stare de „criză umanitară alimentară și de sănătate”, din cauza lipsei generalizate de medicamente, instrumente medicale și furnituri, și a solicitat Organizației Mondiale a Sănătății ajutor umanitar și să întreprindă o vizită tehnică prin care să certifice condițiile aici descrise;

J.  întrucât guvernul nu permite intrarea ajutorului umanitar pe teritoriul țării și boicotează diversele inițiative internaționale de ajutorare a societății civile, ca și în cazul Caritas și al altor ONG;

K.  întrucât opoziția democratică a inițiat un proces constituțional de eliberare din funcție a funcționarilor publici după îndeplinirea a jumătate din mandatul lor; întrucât Consiliul electoral național a primit 1,8 milioane de semnături de cetățeni, ca sprijin în acest demers, mult peste cele 198 000 de semnături necesare inițial pentru ca procesul să fie recunoscut legal și constituțional;

L.  întrucât introducerea controalelor la schimbul valutar în 2003 este doar unul dintre exemplele de abuz economic din partea statului; întrucât recenta stare de urgență decretată de președintele Maduro nu a făcut decât să înrăutățească criza economică; întrucât o soluție la această criză nu poate fi găsită decât prin dialog la toate nivelurile de guvernare și sociale;

M.  întrucât la 27 mai 2016 țările din G7 au emis o declarație prin care solicitau insistent Venezuelei „să asigure condiții de dialog între guvern și cetățeni, pentru a rezolva criza economică și politică din ce în ce mai gravă”;

1.  își exprimă preocuparea serioasă cu privire la criza politică, economică, socială și umanitară din Venezuela și cu privire la atmosfera de instabilitate politică și socială crescândă;

2.  solicită guvernului venezuelean să adopte o atitudine constructivă și să găsească o soluție la această criză gravă prin deschiderea unui dialog strâns și incluziv cu întreaga societate, inclusiv membrii opoziției democratic aleși;

3.  solicită președintelui Maduro și guvernului său să introducă de urgență reforme economice în cooperare cu Adunarea Națională democratic aleasă, pentru a găsi p soluție constructivă la criza economică și la cea energetică, îndeosebi la lipsa de alimente și medicamente;

4.  solicită UE, statelor sale membre și VP/ÎR Federica Mogherini să apeleze pe lângă autoritățile venezuelene să permită intrarea ajutorului umanitar în țară și accesul organizațiilor internaționale ce intenționează să acorde ajutor păturilor celor mai afectate ale societății;

5.  solicită UE, statelor sale membre și VP/ÎR să apeleze pe lângă guvernul venezuelean să elibereze imediat deținuții politici și deținuții arbitrari, conform solicitărilor făcute de mai multe organisme ONU și organizații internaționale și conform prevederilor legii privind amnistierea și reconcilierea națională;

6.  solicită UE, statelor sale membre și VP/ÎR să apeleze pe lângă guvernul venezuelean să ratifice legea privind amnistierea și reconcilierea națională și să respecte tratatele internaționale, Venezuela fiind ținută să își respecte angajamentele făcute în temeiul acestora;

7.  solicită UE, statelor sale membre și VP/ÎR să susțină eforturile naționale de stabilire a unor mecanisme de dialog și reconciliere, în strânsă cooperare cu UNASUR, pentru a consolida astfel prezența organizațiilor internaționale pentru ca acestea să poată facilita acest proces și să servească drept garanți și potențiali mediatori;

8.  îndeamnă guvernul și autoritățile publice din Venezuela să respecte constituția și să faciliteze, nu să obstrucționeze mecanismele și procedurile juridice consacrate de inițiere a procesului electoral vizând punerea sub acuzare a președintelui, prevăzute în constituția Venezuelei, înainte de sfârșitul lui 2016; solicită Curții supreme să respecte separarea puterilor în stat și legalitatea constituțională;

9.  solicită UE, statelor sale membre și VP/ÎR să ceară revizuirea sistemului de control al schimburilor valutare introduse în 2003 de fostul președinte Hugo Chávez;

10.  solicită Consiliului și statelor membre să transpună în mod efectiv prevederile convențiilor internaționale privind drepturile omului și să analizeze posibilitatea de a aplica sancțiuni funcționarilor publici dovediți de a fi încălcat drepturile omului, printre care sechestrarea bunurilor personale și interzicerea accesului în UE;

11.  solicită din nou trimiterea cât mai curând unei delegații a Parlamentului European în Venezuela pentru a purta un dialog cu toate părțile la conflict;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0176.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0106.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0080.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate